Actueel

Het laatste nieuws

Nieuws - 13 september 2017

Mag de ontvanger eigenhandig bedragen verrekenen

Dit is geregeld in artikel 24 Invorderingswet.
Lees meer >
Nieuws - 12 september 2017

Je verkoopt de aandelen van je BV en blijft nog 3 jaar aansprakelijk ?

De aansprakelijkheid betreft de door de BV verschuldigde vennootschapsbelasting (art. 40 Inv.wet).
Lees meer >
Nieuws - 11 september 2017

Bestelauto en bijtelling wegens prive gebruik

Kunt u het privégebruik 'afkopen' met een eindheffing van 300 euro per bestelauto per jaar.
Lees meer >
Nieuws - 7 september 2017

Middeling in geval van sterk wisselende inkomens III

Hier treft u een rekenvoorbeeld aan.
Lees meer >
Nieuws - 6 september 2017

Middeling in geval van sterk wisselende inkomens II

Voor wie is de middeling bedoeld.
Lees meer >
Nieuws - 5 september 2017

Middeling in geval van sterk wisselende inkomens I

Met middeling berekent u uw gemiddelde inkomen over 3 aaneengesloten kalenderjaren
Lees meer >
Nieuws - 4 september 2017

Investeringsaftrek vergeten te claimen, wat nu?

Dan kan middels een verzoek om ambtshalve vermindering deze aftrek alsnog worden verleend.
Lees meer >
Nieuws - 31 augustus 2017

Belet en ontstentenis (IV)

Het benoemen van een bestuurder van een vennootschap is voorbehouden aan de algemene vergadering van aandeelhouders.
Lees meer >
Nieuws - 30 augustus 2017

Belet en ontstentenis (III)

Wanneer is sprake van ontstentenis en wanneer van belet.
Lees meer >
Nieuws - 29 augustus 2017

Belet en ontstentenis (II)

Ben je DGA van een eigen BV en vervolgens ben je niet meer bij machte je eigen zaken te regelen door ziekte dan wel ande...
Lees meer >
Nieuws - 28 augustus 2017

Belet en ontstentenis (I)

Stel je komt te overlijden, wie neemt dan (tijdelijk) je rol over als bestuurder.
Lees meer >
Nieuws - 25 augustus 2017

Algemene verordening gegevensbescherming (II)

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft 10 stappen opgesteld die u op weg helpen met de voorbereiding op de nieuwe Europese...
Lees meer >
Nieuws - 24 augustus 2017

Algemene verordening gegevensbescherming (I)

Deze nieuwe Europese privacywet geldt ook voor kleine mkb’ers en zzp’ers die gegevens verwerken.
Lees meer >
Nieuws - 23 augustus 2017

Fonds voor gemene rekening (V)

De kennisgroep van de Belastingdienst benadrukt in haar beleidsnotitie dat als niet wordt belegd, geen sprake is van een...
Lees meer >
Nieuws - 22 augustus 2017

Fonds voor gemene rekening (IV)

We kennen naast een open fonds voor gemene rekening ook een besloten fonds voor gemene rekening.
Lees meer >
Op zoek naar financieel advies in Amsterdam?
Zwolle
T 038 423 15 83
Wezep
T 038 444 62 44
Ommen
T 0529 46 96 00
Apeldoorn
T 055 52 23 377
Amsterdam
T 020 301 21 11