Actueel
Tegemoetkomingen door de Ontvanger

Tegemoetkomingen door de Ontvanger

8 november 2018
Categorie: Nieuws

De ontvanger kan de volgende acties inzetten afhankelijk van de situatie:

a. Uitstel van betaling
   -  Automatisch bij bezwaar- / beroepsschrift
   -  betalingsregeling
   -  verrekening met toekomstige teruggaaf

b. Kwijtschelding
    -  belastingschuld bestaat daarna niet meer

c. Oninbaar lijden
    -  belastingschuld wordt (voorlopig) niet meer geïnd en verdwijnt dus na de verjaringstermijn van 5 jaar, tenzij die termijn door de ontvanger gestuit wordt.

Terug