Actueel
Rekening courant schulden van meer dan 500.000 euro aan de eigen BV vanaf 2022

Rekening courant schulden van meer dan 500.000 euro aan de eigen BV vanaf 2022

16 november 2018
Categorie: Nieuws

Als de totale som van schulden van de ab-houder aan zijn eigen vennootschap meer dan € 500.000 bedraagt, wordt dat meerdere als inkomen uit aanmerkelijk belang (regulier voordeel) in aanmerking genomen. Dat lijkt ook het geval als de lening door middel van zakelijke zekerheden (afdoende) is gezekerd.

De maatregel treedt op 1 januari 2022 in werking. De ab-houder heeft zodoende meer dan drie jaar de gelegenheid om zijn schuld aan zijn vennootschap terug te brengen tot maximaal € 500.000. Bovendien bestaat in 2019 nog de mogelijkheid om tegen het huidige box 2-tarief van 25% een dividenduitkering te doen die vervolgens kan worden gebruikt voor de aflossing van de schuld aan de vennootschap.

De drempel geldt voor partners gezamenlijk.

Eigenwoningschulden – zowel bestaande als nieuwe – worden uitgezonderd. Maar bijvoorbeeld hypothecaire geldleningen die zijn aangegaan bij de eigen bv om box 3-vermogen te financieren (denk aan beleggingspanden) zijn niet uitgezonderd.

Terug