Privacyverklaring

 

Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met het gebruik van uw gegevens, zoals omschreven in deze Privacyverklaring. Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 

KRC Van Elderen respecteert de privacy van alle websitebezoekers. De gegevens die u op onze website achterlaat worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Deze persoonsgegevens hebben wij nodig om onze dienstverlening uit te voeren. Wij gebruiken alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door personen die onze website bezoeken, informatie aanvragen en/of zich registreren voor een bijeenkomst of lezing. Gegevensuitwisseling op de website is bovendien versleuteld met een SSL-certificaat.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen

Wij verwerken de persoonsgegevens waarvoor wij toestemming hebben gevraagd om deze te verwerken en u deze toestemming hebt verleend, met als doel producten en diensten aan u te kunnen leveren. U heeft te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken.
Indien u een dienst van ons afneemt verwerken wij de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van die dienstverlening. Wij mogen ook persoonsgegevens verwerken als wij een gerechtvaardigd belang daarbij hebben en daarmee geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy.
Uw naam, e-mailadres of telefoonnummer hebben wij nodig om met u contact te kunnen opnemen. Uw bedrijfsnaam is voor ons handig om te weten, zodat wij uw vraag kunnen doorsturen naar de juiste medewerker van ons kantoor bij jou in de regio.

Doorgeven van persoonsgegevens

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan derden, behalve als dit noodzakelijk is om aan uw verzoek of opdracht te voldoen, of vanwege op ons van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Daartoe zijn de volgende categorieën van ontvangers gedefinieerd:
- Rechthebbenden;
- Toezichthouders;
- Belastingdienst, de FIOD of de AFM;
- Justitie, Politie en andere opsporingsinstanties die een wettelijke opsporingsbevoegdheid hebben;
- Eventuele leveranciers van ICT systemen ten behoeve van het kunnen uitvoeren van de opdracht, bijvoorbeeld de leverancier van fiscale aangiftesoftware of financiële administratiesoftware.

Persoonsgegevens worden in sommige gevallen doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie. Het kan soms nodig zijn uw persoonsgegevens door te geven aan partijen buiten de Europese Unie. Dat kan, afhankelijk van de omstandigheden van het geval, noodzakelijk zijn bij de uitvoering van onze dienstverlening.

Wij geven alleen persoonsgegevens door buiten de Europese Unie wanneer de ontvangende partijen een passend niveau van bescherming waarborgt of indien een andere specifieke afwijking op grond van de AVG van toepassing is.

Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Dat wil zeggen dat wij gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren, omdat de wet en/of voor ons geldende regelgeving ons dit verplicht. Indien u via de website informatie opvraagt, aanmeld voor de nieuwsbrief of zich registreert voor bijvoorbeeld een bijeenkomst, vragen wij naar uw naam en enkele aanvullende gegevens. De aangevraagde informatie en de bevestiging van uw registratie ontvangt u via e-mail. Geeft u bij uw aanvraag of registratie toestemming voor gebruik van uw e-mailadres? Dan ontvangt u daarna mogelijk nog nieuws, interessante tips of artikelen. U kunt zich hier op ieder gewenst moment voor afmelden middels de afmeldlink onderaan in de nieuwsbrief. Verkregen gegevens worden in geen geval aan derden verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.
Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

Vacatures en solliciteren

Indien u solliciteert op vacatures of een open sollicitatie verzendt, verstrekt u op eigen initiatief persoonlijke gegevens. Deze slaan wij op in een beveiligde omgeving en zijn slechts toegankelijk voor een beperkte groep professionals binnen KRC Van Elderen. Uw gegevens worden in geen geval aan derden verstrekt.

Verzoek persoonsgegevens

Indien u uw persoonsgegevens wenst in te zien, aan te passen, over te dragen, bezwaar te maken of te laten verwijderen, neem dan contact op via info@krcvanelderen.nl
Het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan uw verzoek. Als dit het geval is zullen wij u dit gemotiveerd laten weten.

Beveiliging van uw gegevens

Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Wij nemen diverse technische en organisatorische maatregelen (onder andere codering en wachtwoorden) om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van niet-geautoriseerde toegang, niet-geautoriseerde bekendmaking of anderszins onrechtmatige verwerking.

Cookies

Ook maakt onze website gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die wij op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatsen als u onze website bezoekt. Deze cookies gebruiken we om onze website beter te laten functioneren en het bezoek van onze website te kunnen analyseren.

Dit zijn anonieme of generieke gegevens op basis waarvan we u niet persoonlijk kunnen identificeren. Ook worden deze gegevens niet gedeeld met derden. Omdat dit soort cookies weinig impact hebben op uw privacy, hoeven wij u geen toestemming te vragen om deze cookies te plaatsen. U kunt de op uw computer, tablet of mobiele telefoon geplaatste cookies handmatig verwijderen door binnen uw browserinstellingen uw browsergeschiedenis te wissen.

Websites van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden, waar middels een link naar verwezen wordt op onze website.

Wijzigingen

Het kan voorkomen dat we dit Privacy statement in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt u steeds het meest actuele statement.

Heeft u vragen of klachten?

Heeft u vragen over ons privacy statement of heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op via info@krcvanelderen.nl

Verwijzing naar algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden KRC Van Elderen

Foutloos werk opleveren voor de juiste financiële verantwoording…

Daar gaat ons hart sneller van kloppen.

Jaap Bakker en Jan van Dorp
Partners