Actueel
Wanneer is er sprake van een dienstbetrekking ?

Wanneer is er sprake van een dienstbetrekking ?

1 november 2018
Categorie: Nieuws

Voor de kwalificatie of sprake is van een dienstbetrekking zijn er 3 elementen van belang: arbeid, loon en gezag. 

Arbeid: de betrokkene (lees: de werknemer) moet persoonlijk de arbeid verrichten gedurende een zekere tijd en slechts met toestemming van de werkgever kan de betrokkene zich laten vervangen. In geval iemand zich vrijelijk kan laten vervangen, is er geen dienstbetrekking.

Loon: er staat een beloning tegenover.

Gezag: het recht van de werkgever om toezicht uit te oefenen, leiding te geven, aanwijzingen of instructies en de werknemer is verplicht deze na te komen. Niet relevant is of van het recht gebruik wordt gemaakt en niet relevant is of de betrokkene e.e.a. opvolgt.

Terug