Actueel
Consumpties op de werkplek: hoe fiscaal mee om te gaan?

Consumpties op de werkplek: hoe fiscaal mee om te gaan?

13 november 2018
Categorie: Nieuws

Consumpties die op de werkplek worden genoten, mogen op nihil worden gewaardeerd en vormen dus geen belast loon in natura. Voorwaarde is wel dat deze consumpties geen deel uit mogen maken van een maaltijd. Denk hierbij aan koffie, thee, koekjes, gebak, fruit en andere tussendoortjes. 

Zodra er wel sprake is van een maaltijd, kan er geen gebruik worden gemaakt van deze nihilwaardering. 

De vraag is dan vervolgens wat dan onder een maaltijd moet worden verstaan. Volgens de jurisprudentie is bij het nuttigen van belegde broodjes i.e.g. sprake van een koffiemaaltijd. Dan, dus als er sprake is van een maaltijd, moet er per keer € 3,55 worden verloond als loon in natura (de eigen bijdrage kan daar op in mindering worden gebracht).

Terug