Actueel
Vrije bewijsleer in het belastingrecht

Vrije bewijsleer in het belastingrecht

6 november 2018
Categorie: Nieuws

In het belastingrecht moet degene bewijzen die iets stelt, d.w.z. belastingplichtige moet aftrekbare kosten bewijzen en de inspecteur omzetverhogingen. Daarbij geldt de vrije bewijsleer, d.w.z. dat er een vrije keuze aan bewijsmiddelen is.

Daarbij hoeft een belastingplichtige zijn stelling slechts aannemelijk te maken, d.w.z. de uitkomst is de meest waarschijnlijke maar een andere, uitzonderlijke oorzaak zou ook die uitkomst teweeg kunnen brengen. Bijvoorbeeld studiekosten kan belastingplichtige aannemelijk maken ook door de studieboeken te tonen en/of door getuigenverklaringen van zijn familie. Belastingplichtige hoeft niet de facturen en/of pinbetalingen te laten zien, indien hij ook op een andere wijze die studiekosten kan bewijzen.

Terug