Audits – veilig ondernemen

Voor de één een jaarlijkse verplichting, voor de ander een extra bevestiging dat de administratieve organisatie op orde is. Als onafhankelijke deskundigen zijn wij bevoegd om audits uit te voeren, zodat jij veilig kunt blijven ondernemen. Ook zijn we gespecialiseerd in accountantsverklaringen voor bewindvoerders.

Zorgvuldige controle

Zekerheid over jouw cijfers geeft niet alleen jou rust, maar ook je stakeholders, zoals aandeelhouders, crediteuren en andere belanghebbenden. Daarom stellen wij een zorgvuldig stappenplan op voor de controleverklaring, waarin ook aandacht is voor interne controlemaatregelen. Onze deskundigen kijken met een brede blik naar je organisatie, nemen je altijd mee in het proces en duiken in jouw sector.

Het proces

Voeren we een audit uit, en controleren we bijvoorbeeld je jaarrekening? Dan blijven we altijd met je in gesprek over de voortgang. Hebben we nog informatie nodig? Dan kloppen we bij je aan. Zien we correcties of verbeterpunten? Die bespreken we transparant en duidelijk. En daar waar we mogelijkheden zien doen we aanbevelingen. Zo weet jij precies waar je aan toe bent, en koers je naar een optimaal bedrijfsresultaat.

Vanzelfsprekend werken en rapporteren we altijd onafhankelijk, volgens de beroepsregels en onafhankelijkheidsrichtlijnen van de geldende verordeningen en wet- en regelgeving. Zodat iedereen onderaan de streep een positief resultaat heeft. Dus in jouw belang, het maatschappelijk belang, maar ook om onze eigen ambitie waar te maken: toegevoegde waarde leveren aan jouw onderneming.

Wanneer een accountantscontrole?

Je bent verplicht om een accountantsverklaring te hebben wanneer jouw bedrijf voldoet aan minimaal twee van de onderstaande voorwaarden, voor twee opeenvolgende jaren:

  • meer dan 6 miljoen euro balanstotaal
  • meer dan 12 miljoen euro netto omzet
  • 50 (full time) of meer werknemers in dienst

Ook veilig blijven ondernemen? Plan een vrijblijvend gesprek in met Jaap.

Gratis adviesgesprek

Onze vestigingen

Veel gestelde vragen

Bij een samenstellingsopdracht helpt de accountant het bestuur (alleen) met het opmaken van de jaarrekening; hij gaat uit van de informatie die hij ontvangt van het bestuur. De accountant onderzoekt in principe niet of deze informatie correct is.

Bij het uitvoeren van controlewerkzaamheden verstrekt de accountant een controleverklaring en bij samenstellingswerkzaamheden verstrekt de accountant een samenstellingsverklaring. In de samenstellingsverklaring geeft de accountant geen conclusie over de jaarrekening; in de controleverklaring geeft de accountant wel een conclusie over de jaarrekening uit hoofde van de uitgevoerde controlewerkzaamheden.

Bij een controleopdracht controleert de accountant of de jaarrekening die het bestuur heeft opgesteld een goede weergave is van de financiële situatie van de onderneming.  In de controleverklaring geeft de accountant zijn onafhankelijke mening hierover in de vorm van een oordeel (de jaarrekening moet zo nauwkeurig zijn dat de gemiddelde gebruiker zijn beslissingen hierop kan nemen).

Een controleopdracht die voor een organisatie op grond van criteria die in de wet zijn opgenomen (Titel 9 BW 2) verplicht is. Deze controleplicht geldt voor middelgrote en grote ondernemingen.

Een besloten vennootschap, naamloze vennootschap of instelling is wettelijk controleplichtig als deze twee opvolgende jaren (bij oprichting geen tweejaarstermijn) aan twee van de onderstaande criteria voldoet:

  • balanstotaal > 6 miljoen euro
  • omzet > 12 miljoen euro
  • 50 of meer werknemers (FTE)

Volg onze nieuwsberichten