Klachtenregeling

Als je een klacht wilt melden, dan lees je in deze klachtenregeling hoe de werkwijze daarvoor is. De klacht kun je mailen naar klachten@krcvanelderen.nl.