Actueel

Het laatste nieuws

Nieuws - 8 december 2017

Heeft u nog BTW schulden uit voorgaande jaren op de balans staan

Als er BTW schulden op uw balans staan, controleer dan of de suppletie wel is ingediend.
Lees meer >
Nieuws - 7 december 2017

Schenking tegen schuldigerkenning

U schenkt dan op papier en uw kinderen lenen dat weer aan u terug tegen 6% rente.
Lees meer >
Nieuws - 6 december 2017

Wees kritisch op uw voorlopige aanslag of teruggaaf

Het is zaak om zo snel mogelijk om een voorlopige aanslag over 2017 te vragen maar i.e.g. voor 1 mei 2018.
Lees meer >
Nieuws - 5 december 2017

Bouw- of verbouwplannen? Check de mogelijkheden voor duurzaamheidssubsidie

Hét middel waarmee de overheid duurzaam bouwen stimuleert is: subsidies verstrekken. Hoe duurzamer uw pand, hoe groter d...
Lees meer >
Nieuws - 4 december 2017

Herroepelijke schenking

Het komt regelmatig voor dat ouders geld schenken aan hun zoon of dochter. Maar neem eens in overweging om hier een herr...
Lees meer >
Nieuws - 1 december 2017

Is de doelomschrijving van uw BV nog actueel

Bent u bestuurder van een BV ? Doet uw BV nog steeds dezelfde activiteiten of zijn deze uitgebreid ?
Lees meer >
Nieuws - 30 november 2017

KOR-regeling: optimalisatie mogelijk ?

Wellicht is dat mogelijk door dit jaar te investeren dan wel de rekening begin januari te versturen.
Lees meer >
Nieuws - 29 november 2017

Vooroverleg met de belastingdienst / Ruling

Op die manier krijgt u vooraf zekerheid omtrent de belastingheffing.
Lees meer >
Nieuws - 28 november 2017

Denk aan de BTW correctie privé gebruik auto.

Dit moet in de laatste btw-aangifte van het jaar worden aangegeven.
Lees meer >
Nieuws - 27 november 2017

Preventiemedewerker: in elke organisatie verplicht!

Dat is een deskundige medewerker die belast is met de uitvoering van de wettelijke taken uit de Arbowet.
Lees meer >
Nieuws - 24 november 2017

Controleer of u nog wat moet doen om uw herinvesteringsreserve veilig te stellen

Een HIR die in 2014 is gevormd, moet uiterlijk op 31 december 2017 zijn benut voor een nieuw bedrijfsmiddel.
Lees meer >
Nieuws - 22 november 2017

Welke DGA wil geen bonus van 2.400 euro

Deze bonus is belast in de eindheffing.
Lees meer >
Nieuws - 21 november 2017

Dit jaar nog wat schenken aan uw (klein) kinderen

U kunt uw kinderen jaarlijks belastingvrij een bedrag schenken. Voor 2017 is dit bedrag 5.320 euro.
Lees meer >
Nieuws - 17 november 2017

Dividendbelasting afgeschaft, goed nieuws! Toch …?

Als u als DGA een aanmerkeling belang heeft, denk dan aan de Box 2 heffing. Die blijft gewoon van kracht.
Lees meer >
Nieuws - 16 november 2017

Hoe lang moet u als ondernemer uw administratie bewaren

De administratie van uw onderneming moet zeven jaar worden bewaard. In enkele gevallen doet u er goed aan zaken 30 jaar ...
Lees meer >
Op zoek naar financieel advies in Amsterdam?
Zwolle
T 038 423 15 83
Wezep
T 038 444 62 44
Ommen
T 0529 46 96 00
Apeldoorn
T 055 52 23 377
Amsterdam
T 020 301 21 11

NIEUWE COLUMN

Stadion.jpgDe HR trends - visie en tips - in de accountancy

Lees deze column