Actueel
Ter beschikking gestelde werkkleding: hoe fiscaal mee om te gaan ?

Ter beschikking gestelde werkkleding: hoe fiscaal mee om te gaan ?

15 november 2018
Categorie: Nieuws

Als je als werkgever kleding beschikbaar stelt aan personeel, kleiding die dus geen eigendom is van dit personeel, wordt dat slechts als werkkleding beschouwd en is daarmee dan dus onbelast te verstrekken, als dit kleding is die (nagenoeg) uitsluitend geschikt is om tijdens de vervulling van de dienstbetrekking te worden gedragen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een overal van een automonteur. 

Als deze kleding ook geschikt is om buiten werktijd te dragen, dan moet worden getoetst of deze kleding op een andere manier dan toch als werkkleding kan worden beschouwd. Dat is het geval als er zich op deze kleding een duidelijk zichtbaar logo van het bedrijf op zit van minimaal 70 cm2.

Als er geen logo op zit, kan het toch als werkkleding worden beschouwd, als de kleding achterblijft op de werkplek.  Dat betekent dan wel dat het personeel zich op de werkplek moet omkleden.

Terug