Actueel

Het laatste nieuws

Nieuws - 21 maart 2018

Beschikt u al over een levenstestament?

Er komt een moment dat u mogelijk zelf niet (meer) in staat bent uw eigen zaken te regelen door bijvoorbeeld ziekte of o...
Lees meer >
Nieuws - 20 maart 2018

Stuur uw gegevens veilig per mail naar ons toe

Als u naar onze website gaat, staat helemaal bovenaan de button UPLOADEN.
Lees meer >
Nieuws - 16 maart 2018

Nieuwe privacywet Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie in Nederland zich houden aan de General Data Protection Regulation, de nieuwe ...
Lees meer >
Nieuws - 14 maart 2018

Waar moet uw factuur aan voldoen

De factuur is van belang bij de heffing van omzetbelasting. Als je facturen niet aan de eisen voldoen, is het mogelijk d...
Lees meer >
Nieuws - 13 maart 2018

Bent u zwanger en zelfstandige?

Dan kunt u voor de periode rond de bevalling een zwangerschaps- en bevallingsuitkering aanvragen.
Lees meer >
Nieuws - 12 maart 2018

Verklaring betalingsgedrag

Beperk uw aansprakelijkheid met o.a. een verklaring van betalingsgedrag
Lees meer >
Nieuws - 9 maart 2018

Wie zorgt er voor uw minderjarige kinderen als u komt te overlijden

Ouders zonder testament iemand als voogd aanwijzen. Dit kan kosteloos door registratie in het gezagsregister.
Lees meer >
Nieuws - 8 maart 2018

Periodieke giften vastleggen via een onderhandse akte

Voor periodieke giften gelden geen drempels dus kan de aftrek hoger zijn.
Lees meer >
Nieuws - 7 maart 2018

Heeft u in de afgelopen 3 jaar sterk wisselende inkomens gehad ?

Laat dan eens uitrekenen of u recht heeft op een middelingsteruggaaf.
Lees meer >
Nieuws - 2 maart 2018

Wees kritisch of de opgelegde voorlopige aanslagen of teruggaven juist zijn opgelegd

Wees altijd kritisch of de voorlopige aanslagen of voorlopige teruggaven welke u krijgt juist zijn. 
Lees meer >
Column - 28 februari 2018

Insluiting of uitsluiting? Maak uw wensen kenbaar.

Wilt u wel eens ingesloten worden? Ik denk het niet. Toch kan dat financieel soms gewenst zijn en soms niet. 
Lees meer >
Nieuws - 28 februari 2018

Fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting per 01-01-2018 gewenst ?

Wil je een fisale eenheid aangaan per 1 januari 2018 en hoe werkt dat.
Lees meer >
Nieuws - 27 februari 2018

Aanvraagformulier gezamenlijke taxatie onroerende zaak

Bij een gezamenlijke taxatie schatten een taxateur die u zelf aanwijst en een taxateur van de Belastingdienst samen de w...
Lees meer >
Nieuws - 26 februari 2018

Is de auto nu zakelijk vermogen of privé vermogen

Het gaat er om of met de auto meer of minder dan 500 km prive of zakelijk wordt gereden.
Lees meer >
Nieuws - 22 februari 2018

Inbreng onroerende zaak in de maatschap of vof

Onder voorwaarden geldt er een vrijstelling en wel als de inbreng van de onroerende zaak een onderdeel vormt van de inbr...
Lees meer >
Op zoek naar financieel advies in Amsterdam?
Zwolle
T 038 423 15 83
Wezep
T 038 444 62 44
Ommen
T 0529 46 96 00
Apeldoorn
T 055 52 23 377
Amsterdam
T 020 301 21 11