Actueel

Het laatste nieuws

Nieuws - 22 april 2024

Welke kosten mag je aftrekken bij een eigen woning?

Houd er rekening mee dat je alleen de rente en kosten mag aftrekken voor je eigenwoningschuld.
Lees meer >
Nieuws - 18 april 2024

Hogere aanslag inkomstenbelasting door verschil voorlopige en definitieve rendementen

De definitieve forfaitaire rendementspercentages voor bank- en spaartegoeden en voor schulden wijken (flink) af van de v...
Lees meer >
Nieuws - 17 april 2024

Kamerbrief Toekomstig stelsel box 3 en voorbereidingen arrest Hoge Raad

Staatssecretaris Van Rij van Financiën informeert de Eerste Kamer en de Tweede Kamer over het toekomstig stelsel box 3 e...
Lees meer >
Nieuws - 16 april 2024

Opgaaf Uitbetaalde Bedragen Derden (= UBD)

Er geldt een renseigneringsverplichting voor inhoudingsplichtigen die een of meer betalingen doen aan een natuurlijk per...
Lees meer >
MVO - 11 april 2024

MVO: Kahlan zet zich in voor Simavi

Dit jaar is onze collega Kahlan een van de 5 finalisten van Miss Universe Overijssel. Lees over haar bijdrage aan Simavi...
Lees meer >
MVO - 11 april 2024

MVO: Edwin zwemt 2700 meter!

22 juni 2024 is de City Swim Zwolle. Ondersteun jij onze collega Edwin ook?
Lees meer >
Nieuws - 11 april 2024

Melding Betalingsonmacht

Als je met je onderneming de belastingen en premies niet (meer) kan betalen, denk er dan aan om dit tijdig te melden aan...
Lees meer >
Nieuws - 8 april 2024

Zelfstandigenaftrek

Wanneer heb je recht op de zelfstandigenaftrek?
Lees meer >
Nieuws - 4 april 2024

Verklaring overdrachtsbelasting laag tarief (2%)

Deze verklaring is nodig als je de woning voor langere tijd gaat gebruiken als hoofdverblijf.  
Lees meer >
Nieuws - 2 april 2024

Boekenonderzoek: waar moet je dan rekening mee houden ?

Een ieder is gehouden desgevraagd aan de inspecteur de gegevens en inlichtingen te verstrekken welke voor de belastinghe...
Lees meer >
Nieuws - 27 maart 2024

Per 1 april a.s. verloopt er weer een aantal termijnen die van belang zijn voor de praktijk

Denk dan o.a. aan het laten registreren van een intentieverklaring voor een ruisende inbreng in een BV of een aanvraag F...
Lees meer >
Nieuws - 26 maart 2024

Versoepeling saneringsakkoord nog tot 1 april 2024

Bij verzoeken die voor 1 april 2024 door de Belastingdienst zijn ontvangen, neemt zij nog genoegen met ten minste hetzel...
Lees meer >
Nieuws - 25 maart 2024

BOX 3: enkele vragen en antwoorden

Hoe komt het er uit te zien? Wanneer treedt het in werking ? Is het strijdig met Europees recht? Pand voortaan in privé ...
Lees meer >
Nieuws - 25 maart 2024

Vraag om een voorlopige aanslag IB 2023 en/of VPB 2023 vóór 1 mei 2024 !

Als er niet vóór 1 mei om een voorlopige aanslag wordt verzocht, zal er vanaf 1 juli 2024 belastingrente in rekening wor...
Lees meer >
Nieuws - 21 maart 2024

BTW-herziening diensten aan onroerende zaken

Voorgesteld wordt om de BTW herzieningsregeling uit te breiden naar diensten aan onroerende zaken van tenminste € 30.000...
Lees meer >
Op zoek naar financieel advies in Amsterdam?
Zwolle
T 038 423 15 83
Wezep
T 038 444 62 44
Ommen
T 0529 46 96 00
Apeldoorn
T 055 52 23 377
Amsterdam
T 020 301 21 11