Actueel
Bewaarplicht administratie

Bewaarplicht administratie

9 november 2018
Categorie: Nieuws

Iedere ondernemer is wettelijk verplicht zijn administratie 7 jaar te bewaren. De bewaarplicht geldt ook voor computerprogramma's en bestanden. U moet er dus ook voor zorgen dat deze programma's en bestanden bij een controle kunnen worden gebruikt. 

In verband met de herzieningstermijn van de aftrek voorbelasting voor onroerende zaken, zoals bedrijfspanden, moet u de gegevens van onroerende zaken 10 jaar bewaren.

U moet uw administratie ook 10 jaar bewaren als u elektronische diensten, radio- en televisieomroepdiensten en telecommunicatiediensten levert. 

Verkorting van de bewaarplicht kan maar dan alleen met toestemming van de inspecteur.

Zie voor meer informatie ook HIER.

Terug