Actueel
Direct opeisbare lening tegen geen of te lage rente

Direct opeisbare lening tegen geen of te lage rente

20 juli 2018
Categorie: Nieuws

Van een geldlening die geen (dan wel lager dan 6%) rente draagt en welke lening rechtens dan wel in feite direct opeisbaar is of dat op enig moment wordt, wordt de schuldeiser vanaf de dag waarop de lening opeisbaar wordt voor de toepassing van deze wet geacht van dag tot dag een vruchtgebruik aan de schuldenaar te hebben geschonken.

Voorbeeld
Moeder verstrekt op 1 juli 2016 een renteloze, direct opeisbare lening aan haar zoon (35 jaar) van € 250.000. Op 1 juli 2018 lost zoon de lening af. De zoon wordt geacht 24 maanden het jaarlijkse vruchtgebruik van deze lening als schenking te hebben verkregen. De schenking bedraagt 2 x 6% van € 250.000) = € 30.000.

Indien geen sprake is van een renteloze direct opeisbare lening, maar de zoon aan zijn moeder 3% rente betaalt, bedraagt de schenking 2 x (6% -/- 3%) x € 250.000) = € 15.000.

NB: raadpleeg altijd een adviseur als u voornemens bent onder dergelijke voorwaarden geld uit te gaan lenen.

Terug