Actueel
Massaal bezwaar box 3

Massaal bezwaar box 3

17 juli 2018
Categorie: Nieuws

Bezwaarschriften tegen de vermogensrendementsheffing 2017 zijn aangemerkt als massaal bezwaar. Wel moet altijd individueel bezwaar worden gemaakt tegen de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2017, maar dan volstaat min of meer een summier bezwaarschrift.

Het doel van deze aanwijzing is dat bezwaarschriften met eenzelfde geschilpunt, namelijk de beantwoording van eenzelfde rechtsvraag, collectief worden afgedaan.

Geschilpunten die niet de in de aanwijzing gestelde rechtsvraag betreffen, worden wel individueel afgedaan. Zo'n geschilpunt betreft de stelling dat de vermogensrendementsheffing een excessieve last vormt welke in strijd is met 'fair balance'. In dit geval zijn er wat stringentere eisen aan een bezwaarschift.

Voor nadere informatie hieromtrent klik HIER.

Terug