Actueel
Erfbelasting

Erfbelasting

18 juli 2018
Categorie: Nieuws

Voor de erfbelasting is de fiscale woonplaats belangrijk. Erfbelasting wordt geheven als de erflater ten tijde van het overlijden in Nederland woonde. Dus het wordt bekeken vanuit de positie van die erflater. Het speelt geen rol waar de erfgenaam zelf woont.

Een Nederlander die in Nederland heeft gewoond en binnen tien jaren nadat hij Nederland metterwoon heeft verlaten, is overleden, wordt geacht ten tijde van zijn overlijden in Nederland te hebben gewoond. 

NB: Deze tienjaarsfictie levert geen strijd op met de discriminatieverboden uit het IVBPR en het EVRM.

Terug