Actueel
Schenkbelasting

Schenkbelasting

19 juli 2018
Categorie: Nieuws

Voor de schenkbelasting is net als bij de erfbelasting de fiscale woonplaats belangrijk. Schenkbelasting wordt geheven als de schenker ten tijde van de schenking in Nederland woonde. Dus het wordt bekeken vanuit die schenker. Het speelt geen rol waar de begiftigde woont.

Een Nederlander die in Nederland heeft gewoond en binnen tien jaren nadat hij Nederland metterwoon heeft verlaten, de schenking heeft gedaan, wordt geacht ten tijde van de schenking in Nederland te hebben gewoond.

Onverminderd het hiervoor bepaalde wordt een ieder die in Nederland heeft gewoond en binnen een jaar nadat hij Nederland metterwoon heeft verlaten een schenking heeft gedaan, geacht ten tijde van het doen van de schenking in Nederland te hebben gewoond.  Deze éénjaarsfictie ziet dus op schenkingen gedaan door natuurlijke personen – ongeacht hun nationaliteit – die in Nederland woonachtig zijn geweest

Terug