Stock Appreciation Rights (SAR's)
Nieuws - 18 maart 2022

Stock Appreciation Rights (SAR's)

 

Deze week hebben we u geinformeerd over de mogelijkheid uw personeel te belonen (binden) met een aandelenparticipatie of middels een winstdelingsregeling. Een alternatief is uw personeel te belonen middels Stock Appreciation Rights (SAR's)

Een SAR is eigenlijk niets anders dan een recht op een uitkering in geld, waarvan de hoogte afhankelijk is van de waardeontwikkeling van het onderliggende aandeel. Dit is eenvoudig overeen te komen door middel van een onderhandse overeenkomst. Het hoeft dus niet notarieel vastgelegd te worden. Iemand krijgt geen rechten op het aandeel zelf maar recht op de waardesprong.

Voorbeeld
Op het moment dat de SAR's worden toegekend, is de waarde van het onderliggende (virtuele) pakket aandelen (stel) nul. Vijf jaar later kunnen de SAR's worden uitgeoefend. Als de waarde van dat (virtuele) pakket aandelen dan € 25.000 is, heeft het betrokken personeelslid dus recht op die € 25.000. Dit is een bruto uitkering. Er moet nog wel loonheffing worden ingehouden.

De aanspraak zelf is dus niet belast met loonheffing. Deze is verschuldigd op het moment dat recht bestaat op de feitelijke uitkering ('pay as you earn'). De uitkering in geld wordt belast als loon uit dienstbetrekking. Vandaar de term 'bruto uitkering'. De bruto uitkering bij een SAR-regeling is voor de BV aftrekbaar van de winst.

Opties
Volgende week meer over een andere manier van belonen, en wel middels opties.