Een winstdelingsregeling
Nieuws - 16 maart 2022

Een winstdelingsregeling

 

Een minder vergaande regeling dan de aandelenparticipatie, maar wel een regeling om personeel te binden is een winstdelingsregeling.

In geval van een winstdelingsregeling wordt een bepaald percentage van de jaarwinst vrijgemaakt om onder (een deel van de) werknemers te verdelen. Het is natuurlijk ook mogelijk een andere grondslag te kiezen dan sec de jaarwinst.

Van belang is vooraf goed na te denken over de vormgeving van de winstdelingsregeling:

  • Hoe ga je om met mindere jaren? Krijgen de werknemers dan niets of minder en wat als het jaar daarop beter is. Weeg je dat slechtere jaar dan toch mee?
  • Is er een absoluut maximumbedrag aan het deel van de jaarwinst dat verdeeld wordt onder de werknemers?
  • Wordt het gehele bedrag ineens uitbetaald of splitst je het in 2 delen, namelijk een deel uit te betalen ineens en een deel uit te betalen na een periode en dan alleen als de werknemer dan nog in dienst is?
  • Hoe lang duurt de periode van dat 2e deel en koppel je er ook een opslag aan, dus des te langer deze periode is des te meer opslag.
  • Wat als de werknemer eerder opstapt, vervalt dat 2e deel of wordt deze gekort? En wat als u hem ontslaat?
  • Wat als de werknemer komt te overlijden binnen die periode of arbeidsongeschikt wordt. Dan wel of niet korten?
  • En wat als u tussentijds het bedrijf verkoopt. Dan toch uitbetalen of juist niet?