Een aandelenparticipatie voor uw personeel
Nieuws - 14 maart 2022

Een aandelenparticipatie voor uw personeel

 

Een aandelenparticipatie is een ultieme manier om werknemers te binden aan uw bedrijf. Immers, de werknemers in kwestie investeren dan als het goed is bewust in de aankoop van de aandelen en zien zich beloond met een mooi rendement op de investering.  

Het is wel raadzaam stil te staan bij een aantal aspecten. Allereerst zal een werknemer een zakelijke prijs moeten betalen. En als de aankoopprijs schuldig wordt gebleven, zal er een lening moeten worden verstrekt met een zakelijke rente. Dit alles vraagt om afstemming met de Belastingdienst om problemen achteraf te voorkomen.

 Er zijn er nog een groot aantal andere zaken waar vooraf goed over nagedacht moet worden, waaronder:

- enkel economische rechten en geen zeggenschap verbinden aan de aandelen;

- gelijk een personeelsstichting opzetten, dus de aandelen certificeren;

- welke mogelijke gevolgen heeft de aandelenparticipatie voor de belastingheffing;

- lock up periode, dus een periode dat de aandelen (of certificaten) niet kunnen worden verkocht;

- discount gewenst gedurende de lock up periode;

- is naarmate lock up langer duurt, een hogere discount wenselijk en mag dat ook fiscaal;

- welke lock op periodes aanbieden;

- hoeveel moet de werknemer aanbetalen en hoeveel gaat u zelf financieren;

- wat wordt het rente% van de lening;

- denk aan tag long / drag along / verwateringsclausule / aanbiedingsplicht;

- hoe wordt de lening afgelost, via dividend;

- wat als het dividend tegenvalt en dus de waarde te hoog was, gaat u dan compenseren;

- verpanding certificaten als zekerheid voor de lening;

- wat als de samenwerking niet zo lekker loopt als verwacht of de werknemer langdurig ziek wordt.

Uiteraard valt er nog veel meer te zeggen over de aandelenparticipatie. In het algemeen is het van belang om ook stil te staan bij een alternatief en wel de winstdelingsregeling.