Hoe bepalen we de waarde van uw bedrijf?
Column - 18 mei 2022

Hoe bepalen we de waarde van uw bedrijf?

Bedrijfswaardering op basis van multiples

Voor iedere ondernemer komt het er ooit van: de bedrijfsoverdracht. De bedrijfsoverdracht kan plaatsvinden in de familiaire sfeer, maar ook via een derde. Als ondernemer vraag u zich af wat uw bedrijf eigenlijk waard is. Om dat vast te stellen, worden de meest uiteenlopende ‘methodes’ toegepast welke niet altijd juist zijn. Deze variëren van: “ik heb gehoord dat dat ongeveer twee keer de omzet moet zijn!” tot “op internet vond ik dat de waarde van een onderneming altijd 5 maal de winst is.”.

Een bedrijfswaardering wordt normaliter uitgevoerd op basis van de Discounted Cashflow methode (DCF) of een variant hierop, de Adjusted-Present Value (APV) methode. Om in simpelere termen te praten en rekenen, worden vaak zogeheten multiples teruggerekend. Een multiple is, wat het woord al aangeeft, de factor hoe vaak een bepaalde winsteenheid in de waarde zit. Meestal wordt de multiple berekend op basis van de EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization), omdat deze winsteenheid het dichtst bij de vrije geldstroom ligt.

Een rekenvoorbeeld van een multiple: Een bedrijf met een ondernemingswaarde van één miljoen euro en een EBITDA van twee ton, heeft een multiple van 5,0.

Er zijn partijen in de markt die jaarlijks onderzoek doen naar de hoogte van betaalde multiples per sector. Zo blijkt dat de afgelopen jaren een IT-onderneming tegen veel hogere multiples wordt verkocht dan bijvoorbeeld een onderneming in de detailhandel. Halfjaarlijks krijgen onze adviseurs van de afdeling Corporate Finance vanuit dit marktonderzoek de resultaten toegestuurd, zodat wij op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen in de markt.

Wat zijn de valkuilen bij de toepassing van multiples?

Het gebruik van multiples kent een aantal valkuilen. We benoemen er drie hieronder.


(1)   Betrouwbaarheid & toepasbaarheid

Hoe betrouwbaar is een waardeberekening aan de hand van een multiple? Multiples worden over het algemeen opgesteld per sector, maar niet alle bedrijven in een sector zijn gelijk. De manier waarop een bedrijf is georganiseerd heeft invloed op de waarde. Naast de verdiencapaciteit van een onderneming, spelen onder andere de afhankelijkheid van afnemers, leveranciers en het management hierin een rol.

Daarnaast is het uitgangspunt van een multiple dat een bedrijf relatief stabiel is en vrij constante geldstromen genereert. Ook de zware investeringen in materieel worden met een multiple berekening onvoldoende meegewogen. In de EBITDA zijn dit soort investeringen namelijk niet verwerkt. Een bedrijfswaardering op basis van de eerdergenoemde DCF- of APV-methode kijkt hier veel nadrukkelijker naar de toekomstige jaren en de verwachtingen van een onderneming. Het gebruik van een multiple is daardoor altijd een stuk minder secuur dan een volledige bedrijfswaardering.

(2)   Normalisaties

Vaak worden normalisaties toegepast op kosten die gemaakt worden in de onderneming. Het makkelijkste voorbeeld is in de meeste gevallen de managementfee. In mkb-bedrijven waar mooie rendementen behaald worden, wordt vaak aan de hand van een fiscaal zo optimaal mogelijke constructie de managementfee bepaald. Dit wordt verhoogd om het resultaat te drukken. Voor de ondernemer heeft dat een fiscaal voordeel, maar voor de waardering van de onderneming is dat nadelig. Een lager winstniveau resulteert in een multiple-berekening in een lagere waarde. Daarom moet goed beoordeeld worden of de beloning voor de inzet van de ondernemer niet buiten proportie is. Let op: dit kan twee kanten op werken. Bij bedrijven waarin de ondernemer zichzelf te laag beloont in de vorm van een managementfee, zal een kostenverhoging moeten worden meegenomen.

Naast normalisaties van de managementfee is de huur van een eigen pand ook vaak een post die genormaliseerd dient te worden.

(3)   Weten wat je berekent

Een laatste grote valkuil van het toepassen van een multiple bij de berekening van de waarde van de onderneming is dat hiermee de ondernemingswaarde wordt berekend. Echter is de eigenvermogenswaarde hetgeen we willen weten. Om van de ondernemingswaarde naar de eigenvermogenswaarde te komen, moeten een aantal correcties worden gemaakt, namelijk:

  • Debt-like-items worden in mindering gebracht;
  • Eventuele tekorten in het netto werkkapitaal worden in mindering gebracht;
  • Langlopende vorderingen worden bijgeteld;
  • Vrij uit te keren liquide middelen (gelden die niet nodig zijn voor de dagelijkse uitvoering van de onderneming) worden bijgeteld.

Het verschil tussen de ondernemingswaarde en de eigenvermogenswaarde kan hierdoor behoorlijk groot zijn, afhankelijk van de diverse balansposities van de onderneming. Dit kan voor de verkopende ondernemer positief afwijken als er geen schulden zijn en er wel veel liquide middelen in de onderneming zitten. Dat is één van de redenen waarom het verstandig is om je als ondernemer te laten adviseren bij een verkooptraject.

Conclusie

Al met al kan de multiple-berekening in de eerste aanzet een indicator zijn van de ondernemingswaarde, maar de gebruiker moet zich bewust zijn van de valkuilen bij de toepassing ervan. Daarbij kan een adviseur u begeleiden.

Denkt u er ook over na om uw bedrijf over te dragen? Lees hier meer over Corporate Finance. Of bent u benieuwd naar de waarde van uw onderneming? Neem dan vrijblijvend contact op met onze Corporate Finance afdeling.

Niek Hamers
adviseur Corporate Finance

06 - 27 37 93 13
n.hamers@krcvanelderen.nl

 

Meer weten over onze afdeling Corporate Finance? Klik dan hier.