Wet DBA II
Nieuws - 18 januari 2023

Wet DBA II

 

In het artikel van 16 januari hebben we het advies gegeven eens stil te staan bij de kwalificatie dienstbetrekking als het gaat om het inhuren van zzp’ers en of en zo ja in welke mate u al dan niet risico loopt als opdrachtgever.

De volgende zaken dragen niet bij om de kwalificatie dienstbetrekking te ontlopen (geen limitatieve opsomming):
- vervanging vindt plaats door iemand uit een pool te halen die bekend is bij de opdrachtgever en al vooraf is goedgekeurd als zodanig;
- op papier kan wel vervanging plaatsvinden, maar feitelijk is daar nooit sprake van;
- de opdrachtnemer is niet aansprakelijk, dat is de opdrachtgever;
- de opdrachtnemer heeft geen bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering;
- de opdrachtnemer heeft maar 1 klant (of een hele grote en slechts enkele kleintjes voor het idee) en dat is de opdrachtgever in kwestie en dat ook nog eens voor langere tijd;
- de opdrachtnemer loopt in kleding van de opdrachtgever, rijdt in het busje van de opdrachtgever, heeft geen eigen gereedschap, werkt op vaste tijdstippen en vaste dagen, factureert op uurbasis en altijd hetzelfde aantal uren dagelijks, doet hetzelfde werk als personeel binnen het bedrijf, heeft geen specifieke deskundigheid;
- de opdrachtnemer doet hetzelfde werk voor de opdrachtgever als voorheen werd gedaan voor dezelfde opdrachtgever, maar dan in loondienst;
- de opdrachtnemer moet alle aanwijzingen en instructies van de opdrachtgever opvolgen en te pas en te onpas zichzelf verantwoorden;
- er is sprake van een overeenkomst waarin alle afspraken geheel en volledig zijn dichtgetimmerd zonder enige speelruimte.