Werken in de bouw in Duitsland
Nieuws - 16 augustus 2016

Werken in de bouw in Duitsland

Vanuit de praktijk merken wij dat er bij het werken in de bouw in Duitsland zaken niet goed geregeld worden door ondernemers. In Duitsland zijn sommige zaken namelijk heel anders geregeld dan bij ons. Ondanks de EU regels zul je hier als ondernemer toch aan moeten voldoen. Waar kun je bijvoorbeeld aan denken?

Werken bij een particulier
Als u als ondernemer werkzaamheden verricht bij een particulier aan een onroerende zaak in Duitsland, dan dient u op de factuur Duitse BTW te vermelden en mag er geen Nederlandse BTW op de factuur staan. Het tarief in Duitsland is 19%. U zult zich dus als ondernemer moeten registreren voor de BTW in Duitsland. Dat houdt in dat er een Duits BTW nummer aangevraagd moeten worden en dat u in Duitsland aangifte voor de BTW (“Umsatzsteuer”) moet doen. Het registreren in Duitsland voor de BTW gaat iets anders dan in Nederland. De ondernemer moet zich eerst registreren als ondernemer bij de belastingdienst (Finanzamt) in Kleve. Daarna kan men pas een BTW-identificatienummer aanvragen. Als u werkzaamheden verricht voor een in Duitsland gevestigde ondernemer dan hoeft u zich niet te registreren voor de BTW in Duitsland, maar er zijn nog wel andere zaken waar u rekening mee moet houden als u als ondernemer aan de slag gaat in Duitsland.

Formele eisen
Duitsland kent eigenlijk niet het begrip ZZP-er. Werkt u als ZZP-er samen met een aannemer in Duitsland dan bent u praktisch gesproken in dienstbetrekking bij de hoofdaannemer. Van belang is om dan goede afspraken te maken met uw opdrachtgever voordat u aan de slag gaat in Duitsland.

Sinds vorig jaar zijn de regels in Duitsland strenger geworden waardoor de Handwerkskammer heeft besloten dat iedere ZZP'er die klussen in Duitsland wil aannemen in het bezit moet zijn van een EG-verklaring. Deze wordt door de Kamer van Koophandel verstrekt. Om voor deze EG-verklaring in aanmerking te komen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen, te weten minimaal 2 jaar ondernemer zijn. Voor meer informatie over de voorwaarden van een EG-verklaring neemt u contact op met de Kamer van Koophandel bij u in de buurt. Zij zullen dan een vragenlijst sturen die ingevuld moet worden en op basis daarvan zullen zij een EG-verklaring afgeven. Dus let op, bent u korter dan 2 jaar ondernemer, dan kunt u niet werken in Duitsland.

Overige zaken:

  • Registreren Finanzamt m.b.t. het Duitse BTW nummer en de vrijstelling inzake de 15% voorheffingbelasting voor al uw werkzaamheden vallend onder de Duitse Bau-gewerbe.
  • Aanmelden Handwerkskammer (valt u onder de 41 beschermde ambachten dan dient u namelijk een aanmelding te doen bij de Handwerkskammer). De belangrijkste en meest voorkomende beroepen waarvoor een registratie in het register verplicht is, zijn o.a. metselaar en betonwerker, dakdekker en stratenmaker, schilder en lakwerker, loodgieter, installateur en cv-installateur, elektriciën en constructeur van elektrische machines. In totaal zijn er 41 beroepen in de bouwnijverheid waarvoor een toestemming via het ambachtsregister vereist is.
  • Voor de aanmelding bij de Handwerkskammer dient u een EG verklaring aan te vragen bij de Kamer van Koophandel, en een recent uittreksel Kamer van Koophandel is ook noodzakelijk (dit uittreksel dient beëdigd vertaald te worden in het Duits!)
  • A1-verklaring voor zelfstandigen aanvragen bij het SVB.

Al met al zijn er heel wat zaken die geregeld moeten worden voordat u aan de slag kunt in Duitsland als ondernemer. Door onze intensieve samenwerking met adviseurs in Duitsland zijn wij goed in staat om dit allemaal op een praktische te regelen.