Wat te doen met de spaartax (XVI)
Nieuws - 25 november 2022

Wat te doen met de spaartax (XVI)

In ons bericht van 7 november stond vermeld dat onze beroepsorganisatie met andere koepelorganisaties in overleg is gegaan met het ministerie van Financiën en stelde ze vast dat op basis van dat overleg niet-bezwaarmakers box 3 geen verzoek om ambtshalve vermindering hoeven in te dienen voor de jaren 2017-2020.

Meeliften met een ‘massaalbezwaarplus’-procedure

In de kamerbrief van 4 november 2022 heeft staatssecretaris Van Rij toegezegd dat iedereen die geen ambtshalve verzoek indient, kan meedoen aan een nog op te starten proefprocedure. De basis hiervoor is een per 1 januari 2023 in te voeren ‘massaalbezwaarplus’-procedure.

Twijfel of rechten voldoende gewaarborgd zijn

Naar aanleiding van de tekst van een kamerbrief en de tweede nota op het wetsvoorstel Overbruggingswet box 3 zijn bij onze beroepsorganisatie vragen gerezen of de ‘massaalbezwaarplus’-procedure wel dezelfde rechten oplevert als wanneer men individueel verzoekt om ambtshalve vermindering. Deze zorgen zijn schriftelijk gedeeld met het ministerie van Financiën. Het is op dit moment onduidelijk of én wanneer het ministerie hierover zekerheid gaat geven. Dat knelt met name voor het belastingjaar 2017, omdat verzoeken om ambtshalve vermindering voor dat jaar op 31 december 2022 door de Belastingdienst ontvangen moeten zijn.

Toch verzoek om ambtshalve vermindering 2017 voor het einde van het jaar.

Gegeven de onduidelijkheid die op dit moment bestaat, is het advies om in voorkomende geval toch een verzoek om ambtshalve vermindering in te dienen en dan in ieder geval voor het belastingjaar 2017. Het modelbezwaar vindt u HIER en kan gedownload worden. Wilt u dat wij dit verzorgen, laat dat dan weten.

Onze beroepsorganisatie zal zich de komende weken uiteraard blijven inzetten om samen met de andere koepelorganisaties het ministerie te overtuigen tot een goed werkbare en sluitende oplossing te komen. Zodra wij meer vernemen, plaatsen we dat op onze website.