Actueel
Wat je moet weten over het UBO-register

Wat je moet weten over het UBO-register

26 september 2019
Categorie: Nieuws

Vanaf januari 2020 krijgen ondernemingen te maken met het zogeheten UBO-register. Dit komt voort uit Europese regelgeving. De wetgeving die erover gaat is nog in behandeling bij de Tweede Kamer, maar het UBO-register komt er wel. 

Wat is het UBO-register?
UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner. Dit zijn de personen die de eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over een organisatie. Het UBO-register maakt dit transparant. 

Waarom het UBO-register?
Dit komt voort uit Europese regelgeving, de gewijzigde vierde Europese anti-witwasrichtlijn. Met het implementeren van het UBO-register voldoet Nederland aan de verplichting die hieruit voortkomt en heeft als doel financiële criminaliteit, zoals witwassen, fraude en terrorismefinanciering tegen te gaan.

Mag of moet?
Er geldt een registratieplicht voor:

 • B.V.’s en (niet-beursgenoteerde) nv’s;
 • stichtingen, verenigingen, onderlinge waarborgmaatschappijen en coöperaties;
 • maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen;
 • rederijen;
 • Europese naamloze vennootschappen (SEs);
 • Europese coöperatieve vennootschappen (SCEs);
 • Europees economisch samenwerkingsverbanden.

Organisaties met deze rechtsvormen zijn verplicht om hun UBO’s in te schrijven.

Zijn alle gegevens openbaar?
Nee, een deel van de gegevens van de UBO worden openbaar en in dit openbare deel van het register is zoeken op naam van de UBO niet mogelijk.

De volgende gegevens zijn openbaar:

 • voornaam en achternaam;
 • geboortemaand en -jaar;
 • nationaliteit;
 • woonstaat;
 • aard en omvang van het economische belang van de UBO (in de staffels: 25%-50%, 50%-75% en 75%-100%. Er worden geen geldbedragen vermeld!)

Sancties
Op het niet-naleven van de registratieplicht staan verschillende (strafrechtelijke en bestuursrechtelijke) sancties, zoals een gevangenisstraf van maximaal zes maanden, een boete van maximaal 20.750 euro, een taakstraf of een dwangsom. 

De huidige stand van zaken
Het register komt er en zal deel gaan uitmaken van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Er zijn echter nog diverse kritische kanttekeningen te plaatsen en dan niet alleen op de inhoud (doelmatigheid, effectiviteit en privacy), maar ook ten aanzien van de uitvoering en de handhaving. Wij houden u op de hoogte.

Terug