Wat is de opgebouwde coronaschuld?
Nieuws - 7 april 2022

Wat is de opgebouwde coronaschuld?

 

Veel ondernemers hebben gebruik gemaakt van de regeling om wegens corona uitstel van betaling van belasting aan te vragen. Dat kon voor aanslagen welke uiterlijk 31 maart 2022 betaald moesten zijn.

Vanaf deze week zal de Belastingdienst de ondernemers die daar gebruik van hebben gemaakt een overzicht sturen van de opgebouwde coronaschuld. 

Zoals bekend moet de aflossing gebeuren per 1 oktober 2022 in 60 maandelijkse termijnen, maar dat wel op voorwaarde dat voor het overige voortaan aan de verplichtingen wordt voldaan.

Deel het overzicht met uw adviseur en maak samen met hem (haar) een plan of en hoe u deze schuld kan voldoen en of en in hoeverre u aan uw lopende verplichtingen weer kan voldoen.

Voor de routekaart van de Belastingdienst klik HIER.