Actueel
Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

3 april 2020
Categorie: Nieuws

Vanaf maandag 6 april 2020 gaat als het goed is het digitale loket open waar ondernemers de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) aan kunnen vragen. 

Ter voorbereiding op uw aanvraag:

  1. Achteraf wordt de NOW ‘afgerekend’ (en het ministerie van SZW en het UWV gaan dat uiteraard met kennis achteraf controleren). Zorg dus voor een goede vastlegging van de uitgangspunten waarmee u de NOW gaat aanvragen.
  2. Wij hebben daarvoor een eenvoudige rekentool gemaakt, zie bijlage
  3. Let op: het is en blijft maatwerk: soms is vergelijking van huidige/verwachte omzet met een begroting redelijker dan vergelijking met de omzet 2019. Er was niet voldoende tijd om een regeling te maken die voor allerlei bedrijven, seizoen patronen en uitzonderingen geschikt is. Als u afwijkt van de formele regels, leg dan goed vast: hoe en waarom.
  4. Schrijf uw eigen motivatie per aanvraagmoment op (bijvoorbeeld in de rekentool) en bewaar dat bestand voor het ‘afrekenmoment’. De historie van digitale documenten is goed te volgen.
  5. Zorg dat u het loonheffingnummer paraat hebt.
  6. Bij meerdere B.V.’s in het concern: de aanvraag is per loonheffingnummer. Let er hierbij dat bij elke aanvraag dezelfde omzetdaling gebruikt wordt.
  7. Wij gaan, als het loket maandag open is, direct een aanvraag doen. Wij houden u op de hoogte van de zaken waar wij praktisch tegen aanlopen. 

Uiteraard zijn wij beschikbaar voor hulp, vragen en indienen van aanvragen.

Terug