Actueel
Is het nu wel of niet een lening ?

Is het nu wel of niet een lening ?

30 april 2019
Categorie: Nieuws

Als u aan uw eigen BV een lening verstrekt, kan het weliswaar civielrechtelijk een lening zijn, u heeft een schriftelijke overeenkomst e.d., maar fiscaal hoeft dat niet altijd het geval te zijn.

Er zijn 3 varianten:

1.  Het is een 'Schijnlening': partijen zijn de facto geen lening overeengekomen.
2.  Het is een zogenaamde 'Bodemloze put lening': bij het verstrekken was al duidelijk dat niet terugbetaald zou kunnen worden.
3.  Het is een 'Deelnemerschapslening': de rente is vrijwel geheel winstafhankelijk is én de schuld is achtergesteld ten opzichte van alle concurrente crediteuren én de lening geen vaste looptijd heeft en slechts opeisbaar is bij faillissement, surseance van betaling of liquidatie van de schuldenaar, óf wanneer de looptijd van de lening meer dan 50 jaar bedraagt.

Het belang zit hem er in of enerzijds de betaalde rente aftrekbaar is bij de schuldenaar en anderzijds of de ontvangen rente belast is bij de schuldeiser. En bij dat laatste geldt dan nog de vraag of de lening kan worden afgewaardeerd als de lening onverhoops niet kan worden terugbetaald.

Ga in voorkomend geval na wat in uw geval geldend recht is. Dat voorkomt verassingen achteraf.

Terug