Hoe is een privé bijtelling t.a.v. een bestelauto te voorkomen
Nieuws - 15 november 2016

Hoe is een privé bijtelling t.a.v. een bestelauto te voorkomen

Voor bestelauto's bestaan diverse regelingen die ervoor zorgen dat geen bijtelling in aanmerking hoeft te worden genomen. Zowel de werkgever als de werknemer moet hierbij verschillende voorwaarden in acht nemen.

Opties:
1. Maximaal 500 km privé rijden aan te tonen middels een sluitende rittenadministratie.
2. Werken met Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik.
3. De bestelauto is nagenoeg uitsluitend geschikt voor het vervoer van goederen.
4. Doorlopend afwisselend gebruik door verschillende bestuurders / werknemers: de werkgever betaalt 300 euro per jaar per auto aan loonbelasting middels eindheffing.
5.  Schriftelijk verbod op privégebruik of verbod om bestelauto mee naar huis te nemen met daaraan gekoppeld een boetebepaling. De werkgever moet toezicht uitoefenen op het naleven van het verbod en de verbodsbepaling moet worden opgenomen in de loonadministratie.

De Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto (optie 2) moet worden ingetrokken voordat die bestelauto voor privédoeleinden wordt gebruikt. Gebeurt dit niet, dan is sprake van een overtreding, waarvoor een vergrijpboete van maximaal 5.278 euro kan worden opgelegd.

Als een beroep wordt gedaan op optie 3, dan is het aan te raden om met de Belastingdienst te overleggen of een bepaalde bestelauto nagenoeg uitsluitend geschikt is voor het vervoer van goederen. Hierover is inmiddels veel rechtspraak verschenen.

Het toezicht bij optie 5 is bepalend. Denk bijvoorbeeld aan een sleuteladministratie als de auto telkens ingeleverd moet worden aan het eind van de dag. Of check of de km-stand op maandagochtend gelijk is aan de km-stand bij inlevering op vrijdagmiddag. Controleer ook regelmatig of de gereden afstand op een dag ook matcht met de gereden route naar de bezochte klanten. En deel die boete ook daadwerkelijk uit als het niet klopt.