Help, mijn medewerker krijgt een kind
Column - 20 april 2022

Help, mijn medewerker krijgt een kind

Dolenthousiast vertelt uw medewerker dat hij binnenkort vader gaat worden. Alle collega’s en u als betrokken werkgever, zijn oprecht blij voor hem en zijn partner, want het was in hun situatie zeker niet vanzelfsprekend om zwanger te worden. Na een lange periode van medische hulp hadden zij bijna hun hoop opgegeven en nu was het geheel onverwachts wel gelukt, wat fantastisch! Begin augustus verwachten zij hun eerste kindje. Tijdens de feestvreugde denkt u in uw rol als werkgever al even na over de personeelsplanning. Begin augustus dat valt precies in de bouwvak…. gelukkig dat scheelt weer want dan was ons bedrijf toch al gesloten.

Maar wat als de medewerker daarna minder wil gaan werken of gebruik gaat maken van extra verlof?

Verlofregelingen bij zwangerschap

Nederland kent verschillende verlofregelingen voor (aanstaande) ouders. Dit is de afgelopen jaren steeds verder uitgebreid. De volgende regelingen bestonden al:

 Soort verlof Duur Betaald door Percentage doorbetaling
 Zwangerschaps- en bevallingsverlof 16 weken UWV 100%
 Calamiteitenverlof bevallingsdag voor partner 1 dag Werkgever 100%
 Geboorteverlof voor partner 1 week Werkgever 100%
 Aanvullend geboorteverlof voor partner 5 weken UWV 70%
 (onbetaald) Ouderschapsverlof 26 weken   0%

 

 

 

 

 


Wij verwachten dat er veel medewerkers gebruik gaan maken van de nieuwe regeling betaald ouderschapsverlof. Het is tijdens deze periode van krapte op de arbeidsmarkt al een uitdaging om uw personeelsplanning op orde te houden en daar komt deze regeling nog eens bij. Aan de andere kant geven deze regelingen u als werkgever ook de mogelijkheden om de medewerkers aan uw organisatie te binden en te behouden.

De regeling Wet betaald ouderschapsverlof

Vanaf 2 augustus 2022 gaat de Wet betaald ouderschapsverlof in. Tot deze datum hebben medewerkers alleen recht op onbetaald ouderschapsverlof (tenzij er andere afspraken zijn gemaakt in de voor uw bedrijf geldende cao). Het verlofrecht blijft na 2 augustus 2022 gelijk: 26 keer het aantal contracturen van de medewerker tot het 8 jaar is.
Vanaf 2 augustus 2022 kan de medewerker 9 van de 26 weken betaald ouderschapsverlof opnemen. Het betaalde deel kan tot het eerste levensjaar van het kind worden opgenomen.
Het betaald ouderschapsverlof geldt voor medewerkers in loondienst, voor de directeur grootaandeelhouder (DGA) en voor de huishoudelijke hulp die is uitgezonderd van de verplichte ZW-uitkering. Voor die laatste twee groepen gaat per 2 augustus 2022 ook het aanvullend geboorteverlof gelden, wat voor hen nog niet was geregeld.

De vergoeding

De vergoeding van het betaalde verlof is 70% van het (maximum) dagloon.

De aanvraag

De medewerker vraagt het ouderschapsverlof schriftelijk aan, tenminste 2 maanden voordat het verlof ingaat. De werkgever mag het verlof niet weigeren. U kunt bij zwaarwegende bedrijfsbelang wel een voorstel doen voor een andere verdeling van het opnemen van de uren. Dit kan tot 4 weken voor de ingangsdatum van het ouderschapsverlof.

De werkgever regelt de aanvraag bij het UWV. Inloggen bij het UWV gaat middels eHerkenning. U kunt KRC Van Elderen machtigen voor het UWV-portaal, zodat wij de aanvraag kunnen verzorgen. Zo dragen wij ons steentje bij aan een hopelijk zorgeloze zwangerschap.

Albert van Dieren
Teamleider | Sr. Adviseur HR & salaris

Heeft u naar aanleiding van deze blog vragen, of wilt u dat wij het verlof voor uw medewerker aanvragen bij het UWV? Neem dan contact op met onze afdeling HR & Salaris.