Actueel
Groot onderhoud & de jaarrekening

Groot onderhoud & de jaarrekening

3 juli 2019
Categorie: Nieuws

Met ingang van boekjaren die aanvangen na 1 januari 2019, is het niet meer mogelijk om de kosten van groot onderhoud in de winst-en-verliesrekening te verwerken. Dat betekent dat de volgende manieren overblijven voor de verwerking van deze kosten:

a.    Activeren (componentenbenadering); of
b.    Ten laste van de onderhoudsvoorziening brengen.

a.    Activeren (componentenbenadering)
Bij de aanschaf van een actief na 1 januari 2019 wordt deze ontleed in componenten die bijvoorbeeld een zelfde economische levensduur hebben. Zo kan de investering in een pand bijvoorbeeld worden gesplitst in de kosten van het dak, de lift, het schilderwerk en de overige kosten. Deze componenten neemt u vervolgens afzonderlijk op in de activaregistratie en schrijft u afzonderlijk af. Bij vervanging van één van de componenten wordt deze gedesinvesteerd en wordt het nieuwe component opgevoerd.

b.    Ten laste van de onderhoudsvoorziening brengen
Wanneer voor deze optie wordt gekozen maakt u een meerjarenonderhoudsplan voor uw activa. Op basis van dit plan vormt u een voorziening. Indien u voor deze optie kiest, dient dit met terugwerkende kracht (retrospectief) te worden verwerkt in de jaarrekening.

Deze optie is, afhankelijk van uw situatie, wellicht een interessante variant gegeven de daling van de vennootschapsbelastingtarieven in de komende jaren. 

Voor meer informatie inzake de gevolgen voor uw specifieke situatie kunt u contact opnemen met uw adviseur.

Terug