Actueel
De Wab, wat u nu al kunt (moet?!) doen

De Wab, wat u nu al kunt (moet?!) doen

4 september 2019
Categorie: Nieuws

De Wab treedt per 1 januari 2020 definitief in werking. Heeft u de wijzigingen in beeld? Wij houden u scherp. Lees hier wat u nu al kunt (moet?!) doen.

Ketenregeling
Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tweemaal verlengen blijft mogelijk, maar de termijn waarin u uw werknemer(s) een vast contract moet aanbieden is per 1 januari a.s. drie jaar.

Er geldt geen overgangsrecht en dus heeft deze maatregel bij inwerkingtreding onmiddellijke werking. Op een arbeidsovereenkomst die eindigt op of na 1 januari 2020 is de driejaarstermijn van toepassing, ook als die arbeidsovereenkomst is aangegaan vóór 1 januari 2020.

Nb. Een uitzondering is mogelijk voor seizoenswerk, zoals land- en tuinbouw, en voor onderwijs. Zie HIER.

Onder welke regeling vallen uw werknemer(s)?

  •  De werknemers die voor 1 januari 2020 twee jaar in dienst zijn, vallen onder het oude recht (maximaal drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd binnen een periode van twee jaar);
  • De werknemers die na 1 januari 2020 twee jaar in dienst zijn, maar nog geen drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd hebben gehad vallen onder de nieuwe ketenregeling (maximaal drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd binnen een periode van drie jaar).

Heeft u alle arbeidsovereenkomsten in beeld? Maak een overzicht van de bestaande arbeidsovereenkomsten en de looptijd daarvan.

Nb. Deze regeling is niet van toepassing op een arbeidsovereenkomst met een werknemer die jonger dan 18 jaar is én gemiddeld maximaal 12 uur per week werkt. Is er een cao van toepassing? Daarin kunnen afwijkende regels staan.

Differentiatie van de WW-premie
De oude sectorpremie verdwijnt. De duur van een arbeidsovereenkomst is bepalend voor de premie. Het verschil tussen de lage en hoge premie is maar liefst 5%. De lage premie is voor die situaties waarin een werknemer zekerheid heeft over zijn arbeidsomvang en inkomen, m.a.w. voor de werknemers met een vast contract (onbepaalde tijd en vaste contracturen). De hoge premie geldt voor alle andere overeenkomsten. 

(Oproep)overeenkomsten waarin een jaarurennorm is opgenomen kunnen ook voor de lage premie in aanmerking komen. Het gaat dan om een gegarandeerde urenomvang in een jaar die gespreid over het jaar wordt verloond en de werkelijke uren mogen niet meer dan 30% afwijken, anders is alsnog de hoge premie met terugwerkende kracht van toepassing.

Voor het toepassen van de juiste premie heeft onze salarisadministratie kopieën van de arbeidsovereenkomsten nodig. Verzamel alle arbeidsovereenkomsten. 

Nb. Voor studenten jonger dan 21 jaar die gemiddeld niet meer dan 12 uur per week werken geldt de lage premie, als ook voor arbeidsovereenkomsten voor leerwerktrajecten in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL).

Transitievergoeding
De maatregel met de meeste financiële impact voor u als werkgever; het recht op een transitievergoeding ontstaat al vanaf de eerste dag. Ook de proeftijd telt mee.

De hoogte van de vergoeding bedraagt 1/3 maandsalaris per volledig gewerkt jaar en moet naar rato worden berekend voor de periode dat het dienstverband korter dan een jaar heeft geduurd.
Per 1 januari 2020 geldt meteen de nieuwe berekeningsmethode. Er zijn enkele uitzonderingen te vinden in de wet, zoals opzegging van de arbeidsovereenkomst vóór 1 januari 2020 of indien er voor de inwerkingtreding al een ontslagprocedure in gang is gezet. Voor die gevallen voorziet de Wab in overgangsrecht.

Denk vooruit: ga na of en welke werknemers tegen een aflopende arbeidsovereenkomst aanlopen. Gaat u deze verlengen of opzeggen? De einddatum van de arbeidsovereenkomst is bepalend voor het al dan niet recht hebben op een hogere of lagere transitievergoeding.

Nb. De speciale regeling voor 50-plussers vervalt en er wordt geen onderscheid meer gemaakt voor dienstverbanden langer dan tien jaar; de opbouw is voor iedereen gelijk.

Vragen hierover? Neem  HIER contact op met onze afdeling salarisadministratie.

 

Terug