Actueel
De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)

De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)

4 maart 2019
Categorie: Nieuws

De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab): een pakket van maatregelen die de verschillen tussen een vaste arbeidsovereenkomst en een flexibele arbeidsovereenkomst moet verkleinen. Het wetsvoorstel is reeds aangenomen door de Tweede Kamer en ligt nu bij de Eerste Kamer. De beoogde datum van inwerkingtreding is 1 januari 2020. 

Welke maatregelen staan in deze wet? Waar moet u nu al rekening mee gaan houden? Bestaat er een overgangsregeling?

De aankomende zes weken informeren wij u wekelijks over de belangrijkste maatregelen van deze wet en beantwoorden daarmee onder andere de voorstaande vragen. 

Deze week het eerste item: de ketenregeling. Dit betreft de opeenvolging van tijdelijke arbeidsovereenkomsten. Met de komst van Wab blijft tweemaal verlengen mogelijk, maar de termijn waarin de werkgever de werknemer in totaal maximaal drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten mag aanbieden wordt verruimd naar (weer) drie jaar.

De onderbrekingsperiode blijft in beginsel zes maanden. Een uitzondering hierop is mogelijk voor seizoensgebonden werkzaamheden; tijdelijk werk dat maximaal negen maanden per jaar kan worden gedaan. Deze periode kan per cao worden verkort van zes naar drie maanden.

Daarnaast komt er een uitzondering op de ketenregeling voor invalkrachten in het primair onderwijs die invallen wegens ziekte. 

Overgangsrecht
Er geldt geen overgangsrecht voor deze maatregel en heeft dus bij inwerkingtreding onmiddellijke werking. Dit houdt in dat op een arbeidsovereenkomst die eindigt op of na 1 januari 2020, de nieuwe regeling van drie jaar van toepassing is, ook als de arbeidsovereenkomst is aangegaan vóór 1 januari 2020. 

Tot slot
De ketenbepaling is niet van toepassing op een arbeidsovereenkomst met een werknemer die jonger dan 18 jaar is én gemiddeld maximaal 12 uur per week werkt. 

Is er een cao van toepassing? Daarin kunnen afwijkende regels staan.

 

Terug