Verbonden
Betrokken
Inlevend
Hart voor ondernemers >

Corona-update


Een kloppend hart voor uw organisatie: ook als het tegenzit. Wij maken ons er hard voor om u met al onze kennis en ervaring door deze crisis te loodsen.

Hoe staat het nu met de steunmaatregelen?

Alle generieke steunmaatregelen zijn per 1 oktober jongstleden afgeschaft. Slechts een enkele bijzondere steunmaatregel liep nog door. Maar door de nieuwe, gedeeltelijke lockdown zijn er enkele maatregelen verlengd en/of aangepast.

Hieronder worden de maatregelen weergegeven zoals deze op dit moment gelden. Als u vragen of hulp nodig heeft bij de steunmaatregelen van vóór 1 oktober 2021, neem dan gerust contact op met onze adviseurs. Wij helpen u graag verder.

Alle ondernemers die minimaal 30% omzetverlies verwachten in het laatste kwartaal van 2021, komen weer in aanmerking voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Om tot de juiste berekening van het omzetverlies te komen, wordt de omzet van het vierde kwartaal van 2021 vergeleken met het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020.

Specifiek voor horecabedrijven geldt dat de eerder aangekondigde regeling Vaste Lasten Nachtsluiting Horeca (VLN) wordt vervangen door de verlengde TVL. Hierdoor kunnen zij in het vierde kwartaal ook een beroep doen op de TVL. Verwachting is dat aanvragen vanaf begin december 2021 gedaan kunnen worden.

Zo ziet TVL Q4-2021 eruit:

 • De TVL-subsidie wordt berekend aan de hand van het omzetverlies, het percentage vaste lasten van de sector en een vast subsidiepercentage van 85%.
 • Het minimale subsidiebedrag is € 1.500.
 • Het maximale subsidiebedrag is € 250.000.
 • Een onderneming of groep verbonden ondernemingen verwacht minimaal 30% omzetverlies in het 4e kwartaal (Q4 2021) ten opzichte van het 4e kwartaal van 2019 (Q4 2019) óf het 1e kwartaal van 2020 (Q1 2020). U kiest zelf welke referentieperiode voor u het meest gunstig is: Q4 2019 of Q1 2020.
 • De onderneming stond op 30 juni 2020 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, en heeft minimaal één vestiging in Nederland. Die vestiging heeft een aparte voordeur of opgang los van het huisadres. Op deze vestigingseis gelden een paar uitzonderingen:
  - Horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30, 51.10.
  - Markthandel met SBI-code 47.81.1, 47.81.9, 47.82, 47.89.1, 47.89.2 en 47.89.9.
  - Taxivervoer met SBI-code 49.32 en 49.39.1.
  - Auto- en motorrijscholen met SBI-code 85.53.
  - Kermisattracties met SBI-code 93.2.12.
  - Luchtballonvaart & recreatieve sportvliegtuigen met SBI-code 51.10
  - Binnenvaart (SBI 50.40), zee- en kustvaart (SBI 50.20), goederenvervoer over de weg (SBI 49.41), verhuisvervoer (SBI 49.42), post- en koeriersdiensten (SBI 53.10 en 53.20).

De Tijdelijke Regeling Subsidie Evenementen COVID-19 (TRSEC) loopt door tot en met 31 december 2021. Het subsidiepercentage wordt verhoogd naar 100%, net zoals dat in de zomerperiode het geval was. De 100% is omdat de nieuwe coronamaatregelen voor grote onzekerheid zorgen in de evenementensector en omdat de nieuwe coronamaatregelen vrijwel onmiddellijk zijn ingegaan, waardoor veel evenementen op het laatste moment afgezegd moesten worden.

Voor evenementen die niet in aanmerking komen voor financiële steun binnen de TRSEC, is er de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE). Ook deze regeling wordt uitgebreid zolang het verbod op evenementen geldt. En ook hier krijgen ondernemers 100% vergoeding van de kosten.

Culturele instellingen die geraakt worden door de nieuwste maatregelen, kunnen op financiële steun rekenen via de suppletieregeling bij het Fonds Podiumkunsten. De suppletieregeling gaat uit van een vergoeding van 25% naar maximaal 55% van de kaarten van de totale reguliere capaciteit per voorstelling. De regeling is ook open voor voorstellingen met een zitplaats. Culturele ondernemingen die te maken hebben met een omzetverlies van meer dan 30% door de maatregelen, kunnen ook aanspraak maken op de TVL-regeling (zie eerste uitklapveld hierboven).

Ook de sportsector heeft te maken met omzetderving, omdat er geen toeschouwers aanwezig mogen zijn bij sportactiviteiten. Het gaat daarbij om wedstrijden in competitieverband en losse sportevenementen. Hoe hoog de compensatie wordt, is nog onduidelijk. De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werkt deze regelingen in samenwerking met de sportsector uit.

  

Op de website Rijksoverheid.nl/steunpakket is actuele informatie te vinden over alle regelingen. Wilt u weten van welke regelingen u met uw onderneming gebruik kunt maken? Of heeft u ondersteuning of advies nodig? De adviseurs van KRC Van Elderen helpen u graag.

Advies nodig? Bel ons 


Disclaimer: deze informatie is zorgvuldig verzameld en gecheckt, maar kan door nieuwe ontwikkelingen weer ingehaald worden. Neemt u voor de meest actuele stand van zaken contact op met uw adviseur bij KRC Van Elderen.