Column: Denk (vaker) aan ons!
Column - 12 oktober 2023

Column: Denk (vaker) aan ons!

Het komt wel eens voor dat we als accountants (relatiebeheerders) niet overal van op de hoogte zijn. Wij zijn ook gewoon mensen…

Hoewel we onze klanten goed kennen en alle ontwikkelingen proberen bij te houden, zijn we soms niet overal van op de hoogte. Denk aan bepaalde investeringen, bijvoorbeeld een auto of een fiets. Wijzigingen in verwachte zakelijke resultaten. Wijzigingen bij de werknemers. Of wijzingen in jouw persoonlijke situatie.

Waar moet je dan aan denken?

  • Stel je hebt als ondernemer een andere zakelijke auto voor jezelf gekocht. Daar ben je natuurlijk blij mee, maar laat ons dan meedelen in de vreugde. Wij kunnen dan tijdig de wijziging laten verwerken in de salarisadministratie, zodat de bijtelling niet achteraf zorgt voor een domper op de feestvreugde. Hetzelfde geldt min of meer voor ‘groene’ investeringen. Mogelijk is er recht op specifieke aftrekmogelijkheden en/of subsidies. Die dienen echter binnen een bepaalde periode ná de investering of na het aangaan van de investeringsverplichting (tekenen offerte) aangevraagd te worden. Zonde als dit niet tijdig gebeurt toch?
  • De belastingrente die de Belastingdienst rekent over aanslagen die te laat worden opgelegd gaat vanaf 2024 naar 7,5% (Inkomstenbelasting) en 10% (Vennootschapsbelasting)! Gaat het beter dan verwacht met je onderneming, zorg dan ook voor een actuele inschatting van de te betalen belasting. Dat voorkomt te betalen belastingrente en een voorlopige aanslag kan in termijnen betaald worden en voordelen hebben voor jouw liquiditeit.
  • We zijn niet altijd direct op de hoogte van ontwikkelingen in een branche. Vaak krijg je als ondernemer informatie via een vakblad of nieuwbrief. Zie je als ondernemer mogelijkheden voor een subsidie, of zijn er wijzigingen in wet- en regelgeving op handen? Geef het ons door.
  • Als je gaat trouwen, samenwonen, scheiden of verhuizen kan het ook zinvol zijn om contact met ons op te nemen. Is alles goed geregeld voor wat betreft bedrijfsopvolging, bescherming van je (zakelijke) vermogen, of is het wellicht mogelijk om bepaalde privékosten zakelijk in aftrek te brengen? Of gaat je kind een dure studie volgen? Misschien is het wel mogelijk om deze deels via jouw onderneming te betalen.

Wellicht is de gedachte dat het inschakelen van ons veel geld kost. Op feestjes hoor je van andere ondernemers dat een accountant veel te veel factureert en dat de antwoorden op alle vragen inmiddels te vinden zijn via AI en ChatGPT. Dat ons advies geld kost kunnen we niet ontkennen. Ook wij zijn een commerciële onderneming, maar bij ons geldt echter wel dat we het beste proberen te bereiken voor onze klanten. Door in een beginstadium mee te kunnen denken en/of te kunnen handelen, besparen we herstelwerkzaamheden. En uit ervaring weten we dat herstelwerkzaamheden meer tijd kosten. Daar komt bij dat onze specialisten continu op de hoogte blijven van alle recente ontwikkelingen en jouw persoonlijke situatie kennen. Wij geven geen standaard automatische antwoorden, maar stemmen de mogelijkheden en onmogelijkheden af op jouw unieke situatie. Maatwerk.

Kortom: gebeurt er iets bijzonders in je (zakelijke) leven, denk dan ook eens aan ons. Mogelijk hebben de bijzonderheden (fiscale) consequenties of is er een (belasting)voordeel mogelijk. En zo niet, dan vinden wij het ook gewoon leuk, fijn en interessant om met je mee te leven!

Nicole Verberne en Arjan Pot