Actueel
BTW-correctie privégebruik auto gemaximeerd?

BTW-correctie privégebruik auto gemaximeerd?

30 januari 2020
Categorie: Nieuws

In de btw-aangifte over het laatste tijdvak van het voorgaande jaar dient de btw-correctie wegens privégebruik van zakelijke goederen en/of diensten te worden opgenomen. Vervolgens vindt afdracht van de verschuldigde omzetbelasting plaats.  

De zakelijke auto die ook voor privédoeleinden is gebruikt is dan één van de componenten voor de btw-correctie. 

De btw-correctie wegens privégebruik van de auto kan plaatsvinden op twee manieren plaats vinden. Op basis van de wettelijke regeling of op basis van een goedkeuring in een besluit, de forfaitaire regeling. Het besluit komt uit 2012 en is eind 2019 geactualiseerd. Bij de wettelijke regeling dient de verhouding privégebruik / zakelijk gebruik bekend te zijn. Bij de forfaitaire regeling wordt een percentage van de cataloguswaarde van de auto gecorrigeerd. Het percentage bedraagt 2,7% of 1,5%, afhankelijk van het btw-regime en/of de duur dat de auto reeds in de onderneming aanwezig is.  

De wettelijke regeling wordt in de praktijk niet vaak toegepast, omdat in veel gevallen de verhouding privégebruik / zakelijk gebruik niet bekend is. In veel gevallen wordt de forfaitaire regeling uit het besluit toegepast. 

Volgens het besluit is de correctie dan als volgt: cataloguswaarde * 2,7% of 1,5% = btw-correctie wegens privégebruik. Het besluit noemt ook dat: “met een forfait een zekere ruwheid geaccepteerd moet worden. De toepassing van een forfaitaire regeling kan ertoe leiden dat een ondernemer in een jaar méér aan btw is verschuldigd dan in dat jaar in aftrek is gebracht.” De Hoge Raad heeft in april 2017 overwogen dat: “een belastingplichtige niet meer belasting is verschuldigd dan volgens de Wet OB en achterliggende btw-richtlijn de bedoeling is.” Dus een maximering in de btw-correctie wegens privégebruik!  

Bovenstaande in een cijfervoorbeeld:

  • BTW ondernemer heeft in een eerder jaar een 2e hands btw-auto gekocht en deze zakelijk geëtiketteerd.
  • BTW ondernemer heeft geen kilometerregistratie maar wel privé gebruik.
  • Aankoopprijs € 20.000 plus € 4.200 btw (totaal € 24.200)
  • Cataloguswaarde € 80.000 (incl. btw en bpm)
  • BTW dit jaar op onderhoud € 250 en gebruik € 500. Totaal € 750 voorbelasting.
  • Nu 3e jaar van correctie 

€ 80.000 * 2,7% = € 2.160 forfaitaire btw-correctie 

BTW toe te rekenen aan het 3e jaar:

  • 1/5 deel aanschaf btw: € 4.200 / 5 = € 840
  • BTW op onderhoud en gebruik € 750
  • Totaal toe te rekenen aan het 3e jaar € 840 + € 750 = € 1.590 

De werkelijke btw-last in het 3e jaar is lager dan de forfaitaire correctie. Je mag nu € 1.590, de werkelijke btw-last over het 3e jaar, corrigeren.

Terug