Blij met uw medewerkers? Beloon ze goed.
Blog - 16 juni 2022

Blij met uw medewerkers? Beloon ze goed.

Er is een schreeuwend tekort aan personeel. Reden te meer om eens te kijken naar de wijze van belonen en of dat nog past in de huidige tijdsgeest.

In dit artikel benoem ik 6 mogelijkheden voor een passende beloning:

 1. een cafetariaregeling
 2. winstdelingsregeling
 3. aandelenopties
 4. stock appreciation rights (SAR's)
 5. aandelenparticipatie
 6. L-S-I

1: cafetariaregeling

Een cafetariaregeling is een regeling waarbij de werknemer voor een deel van het loon kan kiezen hoe en wanneer hij (zij) dit geniet (keuzeloon). De werknemer kan bijvoorbeeld kiezen voor een beloning in natura of een onbelaste vergoeding in de plaats van loon in geld. Voordeel van de cafetariaregeling is dat de werknemer de arbeidsvoorwaarden beter kan afstemmen op zijn persoonlijke behoeften en dat hij beter gebruik kan maken van de fiscale mogelijkheden.

2: winstdelingsregeling

In geval van een winstdelingsregeling wordt een bepaald percentage van de jaarwinst vrijgemaakt om onder (een deel van de) werknemers te verdelen. Dat kan dan jaarlijks uitbetaald worden. U kunt overwegen daarbovenop een bindingspremie te geven welke na bijvoorbeeld 5 jaar uitbetaald wordt als de medewerker dan nog in dienst is. Ook is het mogelijk dit mede af te laten hangen van de individuele prestaties van de werknemer(s).

3: aandelenopties

In geval van aandelenopties beloont u uw personeel door hen het recht te geven om aandelen in uw bedrijf te kopen tegen een vooraf bepaalde prijs (= de zogenaamde uitoefenprijs) gedurende een bepaalde periode of op een bepaald tijdstip. Niet op het moment dat het personeel de optie krijgt vindt de heffing plaats, maar pas op het moment van uitoefening (althans nu nog). Het belaste loon bestaat uit de waarde bij uitoefening minus het bedrag dat de werknemer ervoor betaalt. Het nadeel van opties, is dat bij de werkgever het verschuldigde bedrag niet aftrekbaar is van de winst. Hierdoor is deze regeling fiscaal minder aantrekkelijk.

4: stock appreciation rights (SAR's)

Stock appreciation rights (SAR's) betreft eigenlijk niets anders dan een recht op een uitkering in geld, waarvan de hoogte afhankelijk is van de waardeontwikkeling van het onderliggende aandeel. Uw personeel krijgt geen recht op het aandeel zelf, maar recht op de waardesprong welke optreedt nadat deze worden verkregen. De uitkering die dan wordt verkregen, wordt belast als loon uit dienstbetrekking en is voor de werkgever aftrekbaar van de winst.

5: aandelenparticipatie

Een aandelenparticipatie is een ultieme manier om werknemers te binden aan uw bedrijf. Immers, de werknemers in kwestie investeren dan als het goed is bewust in de aankoop van de aandelen en zien zich beloond met een mooi rendement op de investering. De werknemer betaalt dan een zakelijke prijs voor de aandelen. U kunt dan afspreken met uw werknemer dat de werknemer dit schuldig blijft, dus dat u het omzet in een lening. Over die lening is dan rente verschuldigd en de werknemer betaalt u terug met het jaarlijkse dividend dat hij (of zij) naar verwachting krijgt. Uw succes wordt dan ook hun succes en andersom. 

6: L-S-I

Uw personeel is uw belangrijkste kapitaal, ze hebben recht op uw aandacht. Besteedt u daar als werkgever wel voldoende tijd aan? Denk daarbij aan L - S - I (luisteren - samenvatten - invoelen). Ik draag u een paar ideeën aan:

 • geef ze welgemeende complimenten als ze dat verdienen en vergeet daarbij niet de mensen die er nooit om vragen, de stille werkers, maar die wel goed werk leveren;
 • uw medewerkers zijn ook mensen en kunnen een slechte dag hebben of dat het even niet hun dag is, heb daar begrip voor;
 • degene die onfeilbaar is, moet nog geboren worden. Creëer dus een sfeer dat dit samen en in alle openheid kan worden besproken. Daar leert u ook weer van immers;
 • behandel uw personeel zoals zij zelf graag behandeld willen worden en niet zoals u behandeld zou willen worden;
 • kom voor uw personeel op daar waar nodig, ga er naast staan en als het moet er voor staan en bescherm ze. En dat zeker ook tegen uw klanten als dat nodig is;
 • zet uw personeel in hun kracht, kijk waar ze goed in zijn en wat hun kwaliteiten zijn. Is dat in hun huidige functie in uw bedrijf, of toch anders;
 • hebben ze ideeën, geef ze het podium om dat te etaleren en geef hun daar dan ook de eer voor (en niet uzelf);
 • bied voldoende ruimte en kansen, zodat uw personeel zich verder kan ontwikkelen binnen uw bedrijf;
 • bent u zelf te druk? Vraag uzelf dan af of er zaken zijn die u af kan stoten naar uw personeel. Dan wordt het voor u (en uw gezin) ook aangenamer en daarmee ook weer voor uw personeel;
 • heb er aandacht voor dat als het met uw personeel zelf goed gaat en met hun thuisfront, dat ze dan ook voor u en uw bedrijf goed zijn. Die dingen gaan vaak hand in hand en als dat laatste niet zo is, welke rol vervult u daar dan in en wat kunt u doen om dat te veranderen.

Het is echt niet moeilijk om het verschil te maken. Hoe is het met uw emotionele intelligentie als werkgever? Zit u zelf op de juiste plaats of is het handig iemand naast u te zetten die dit soort zaken kan oppakken? Degene die alle facetten beheerst, moet immers volgens mij nog geboren worden. Het begint met uzelf.
Frans-Brugman-blog.jpg

Frans Brugman
Partner | Belastingadviseur

Heeft u naar aanleiding van deze blog vragen of wilt u eens sparren met Frans. Neem contact met hem op:
f.brugman@krcvanelderen.nl.