Vennootschapsbelasting in 2020

Vennootschapsbelasting in 2020

2 maart 2020

Blog maart 2020

De vennootschapsbelasting (vpb) is een belasting die ondernemingen moeten betalen over de winst die zij hebben gemaakt. Per boekjaar berekenen de ondernemingen hun belastbare winst. Over deze belastbare winst dragen ondernemingen belasting af, dit is de vennootschapsbelasting. Alleen ondernemingen die beschikken over een rechtspersoonlijkheid hoeven deze belasting te betalen. Dit zijn de BV’s en NV’s. Deze zijn altijd verplicht om een aangifte vennootschapsbelasting te doen. Stichtingen en verenigingen kunnen ook verplicht worden om een aangifte vennootschapsbelasting te doen, echter alleen als zij concurreren met ondernemers of een winstoogmerk nastreven. Welke tarieven er dit jaar gelden leest u hieronder.

Belastbare winst

De belastbare winst wordt vastgesteld op basis van de regerende fiscale wetgeving evenals fiscale beginselen en kan afwijken van de commerciële winst van de onderneming. Wees daarom goed op de hoogte van deze huidige fiscale wetgevingen.

Tarief vennootschapsbelasting 2020

De tarieven voor de vennootschapsbelasting 2020 zijn als volgt:

  • 16,5 procent over de eerste € 200.000 van de winst.
  • 25 procent over de winst die dan nog over blijft.

Over het belastingjaar 2019 bedroeg het vpb-tarief over de eerste € 200.000 nog 19%. Het tarief is dus verlaagd ten opzien van 2019.

Bij de overheid waren plannen voor een verlaging van het tarief vanaf € 200.000, maar deze verlaging is uitgesteld tot 2021. In 2021 wordt het tarief dat betaald wordt over de winst boven de € 200.000 verlaagd naar 21,7%.

Vrijstelling van vennootschapsbelasting

Bij een aantal uitzonderlijke gevallen wordt er een vrijstelling van de vennootschapsbelasting toegekend. Hieronder kunt u een lijst vinden van de drie meest voorkomende uitzonderingen:

  1. Als het behartigen van een algemeen maatschappelijke of sociaal belang op de voorgrond staat van de organisatie of de activiteit.
  2. De inkomsten van de stichting of vereniging hoofdzakelijk wordt verkregen door de inzet van vrijwilligers.
  3. Het streven naar winst van bijkomende betekenis is voor de onderneming. De eventuele winst is in het jaar van het evenement niet meer dan € 15.000, of in dat jaar en de daaraan voorafgaande 4 jaren samen niet meer dan € 75.000. Bij deze berekening moet u rekening houden met de kosten van vrijwilligers en andere ‘fictieve kosten’ en wordt een verliesjaar op nihil gesteld.

Zoals u heeft gelezen zijn de meeste ondernemingen elk jaar verplicht aangifte van de vennootschapsbelasting te doen. Per jaar kan het nogal verschillen hoe deze aangifte precies gedaan moet worden en welke reglementen er aan gebonden zijn. Hierom helpt KRC Van Elderen u graag bij het doen van deze aangifte zodat deze weer perfect afgehandeld wordt. Klik hier om in contact te komen met één van onze kantoren bij u in de buurt.

Terug