Hoe moet je de nieuwe meldplicht over belastingbesparing - DAC6 - interpreteren?

Hoe moet je de nieuwe meldplicht over belastingbesparing - DAC6 - interpreteren?

18 februari 2021

Blog februari 2021

Voor degene die wel eens naar de VS is gereisd, komt de strekking van de volgende vraag wellicht bekend voor. Dit moet je namelijk op je landingskaart invullen om de VS binnen te mogen:

Bent u van plan om een terroristische aanslag te plegen?

0 Ja
0 Nee

Ik ben van nature nieuwsgierig en houd er wel van tegen de gevestigde orde in te gaan (vandaar misschien mijn vak als belastingadviseur). Maar ik heb het nooit aangedurfd om die vraag met ‘ja’ te beantwoorden.

Het doel van die vraag is buitengewoon interessant. Stel: ik ben van plan een aanslag te plegen. Dan kan ik in een vlaag van volledige eerlijkheid antwoorden en ‘Ja’ aankruisen. Snelle inschatting: de geplande aanslag gaat niet plaatsvinden.
Gezien mijn doel als terrorist om een aanslag te plegen, antwoord ik ‘Nee’. Net zoals alle andere reizigers…

Die vraag schiet zijn doel ver voorbij en is in mijn optiek dus geheel overbodig. Maar wellicht heeft men met die vraag een heel ander doel voor ogen, die ik niet ken.

De strekking van deze vraag kwam de afgelopen weken weer bij mij opborrelen. Niet omdat ik van plan ben om een aanslag te plegen, maar bij de inventarisatie van cliënten waar wellicht een DAC6-melding op van toepassing zou zijn.

DAC6? Ja, DAC6!

DAC6 is feitelijk sinds 1 januari van kracht. Dit is de Europese implementatie van een meldplicht van ondermeer adviseurs. Als je voor cliënten een (internationale) structuur opzet of adviseert, waar het voornaamste doel van is om belasting te vermijden of te verminderen, dan moet je ze aanmelden in deze grote Europese database. Belastingdiensten van de Europese landen hebben toegang tot deze database.

Lees hier de uitgebreide uitleg van DAC6. 

Formeel is de doelstelling van deze meldplicht:
“De belastingautoriteiten kunnen naar aanleiding van deze ontvangen en uitgewisselde informatie gerichter belastingcontroles uitoefenen en betere risicobeoordelingen verrichten. Daarnaast is met DAC 6 een afschrikeffect beoogd wat betreft betrokkenheid van intermediairs bij mogelijk agressieve grensoverschrijdende fiscale planningsconstructies.”

Let op, het gaat hier om structuren die gewoon zijn toegestaan, want in de wet komt het woord ‘agressief’ niet meer voor. Kortom: intermediairs moeten alle adviezen en werkzaamheden melden waar naast Nederland nog een ander land betrokken is, én het voornaamste doel van de structuur belastingbesparing is.

Terugkomend op het moeten doen van een DAC6-melding. Stel: ik ben een louche adviseur en houd van agressieve, grensoverschrijdende, fiscale planningsconstructies die (misschien wel) over het randje zijn. Wat zou ik doen? Wel of niet melden? Met de terrorist in het achterhoofd, denk ik het antwoord wel te weten.

Maar wij bij KRC Van Elderen houden ons aan de regels. Per saldo komt het erop neer dat wij bij elk advies moeten beoordelen of er wellicht sprake is van een meldingsplicht. En dan komt de vraag op: wanneer is het voornaamste doel belastingbesparing?

Een voorbeeld

Simpele vraag, lastig antwoord. Een simpel voorbeeld:
U heeft een onderneming via uw eigen Nederlandse B.V. en doet zaken met het buitenland, ondermeer in Ierland. U besluit daarom in Ierland een Ierse Ltd op te richten, want daar is het belastingtarief gunstiger, namelijk 12,5%. Is het voornaamste doel van de oprichting van de Ierse vennootschap belastingbesparing?

Ik weet het juiste antwoord (ook) niet, maar ik denk dat we dit niet hoeven te melden.

U moet echter niet verbaasd zijn als dergelijke zaken toch gemeld worden door adviseurs. Want het niet melden van grensoverschrijdende fiscale planningsconstructies, kan een boete opleveren van maximaal € 870.000. En dat weet ik dan weer wel zeker: die boete is niet aftrekbaar.

Barry Nijkamp
Sr. Belastingadviseur | Tax Advisor


Roept deze blog vragen bij u op? Mail dan naar Barry Nijkamp (b.nijkamp@krcvanelderen.nl).

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
Terug