Het Calimero-syndroom over de D……-belasting

Het Calimero-syndroom over de D……-belasting

10 september 2018


Zij zijn groot en ik is klein en dat is niet eerlijk,…

Nu ben ik zelf ook niet groot, dus ik heb mij altijd wel in Calimero kunnen verplaatsen. Momenteel gaat het Calimero-syndroom over de D……………-belasting voor multinationals en de directeur groot-aandeelhouder in het MKB en niet te vergeten iedere andere “gewone” Nederlander.

Rechts(on)gelijkheid
Het voelt als rechtsongelijkheid en dat is het misschien ook wel. Ik weet niet of er iemand tot het Europese Hof wil gaan, maar ik ben bang dat de kous dan af is met de reden: “Er is geen sprake van gelijke gevallen die ongelijk worden behandeld”, om het simpel te zeggen. En dan zijn we terug bij af.

Alle economische argumenten ten spijt. Door de politiek wordt geen rekening gehouden, met dat het voelen van rechtsgelijkheid in een maatschappij minstens van zoveel belang is als het economisch belang. Het bagatelliseren van gevoelens van rechtsongelijkheid zorgt voor een apathie voor de politiek en dat is de dood in de pot voor onze democratie. Een rechtvaardige samenleving is in ons aller belang. Ook voor de economisch rijken.

Het argument van het kabinet is dat de maatregel noodzakelijk is om de banen die worden gecreëerd door multinationals op de langere termijn in Nederland te houden. Het fiscale vestigingsklimaat. Of dat argument steekhoudend is en de maatregel dus meer of behoud van banen oplevert, wordt later denk ik lastig vast te stellen. Je kunt niet zeggen wat er gebeurd zou zijn als de dividendbelasting niet afgeschaft zou zijn. Het is de vraag wie de rekening gaat betalen van het cadeautje voor de multinationals. De DGA? De banken, want die hadden compensatie verwacht voor het feit dat ze vanaf 2019 belasting moeten gaan betalen over converteerbare obligaties? De werknemers door geen of minder loonsverhoging te krijgen? De uitkeringsgerechtigden die er door de hogere inflatie en niet te vergeten het hogere lage BTW-tarief toch al op achteruit gaan?

Bekend fenomeen is dat de groep die het minste macht heeft en waar het meest van zijn de rekening gaat betalen…….. Dat weet iedereen, of denkt dat te weten, en dus voelt de gewone Nederlander zich al snel het haasje. Zelfs al zou statistisch blijken dat het niet zo is.

In ieder geval lijkt het erop volgens het regeerakkoord dat de DGA een deel van de rekening gaat betalen. Het plan is dat het aanmerkelijk belang tarief de komende drie jaar omhoog gaat van 25% (15% dividendbelasting en 10% inkomstenbelasting) omhoog gaat naar 28,5% aan inkomstenbelasting in 2021. Dat is dus per saldo 3,5% meer, ook al komt het woord dividendbelasting niet meer voor. Het lijkt niet veel maar het kan om aanzienlijke bedragen gaan.

Nog snel uitkeren? Of toch niet?
Het is wachten op Prinsjesdag of dit tijdspad nog steeds verwacht wordt. Snel nog dividend uitkeren dus in 2018 en 2019. Tsja, maar of dat verstandig is hangt af van het antwoord op de vraag, wanneer anders datzelfde dividend zou zijn uitgekeerd. Je betaalt wel eerder de belasting erover. Met de huidige rentestanden zou de contant making van dat bedrag te verwaarlozen zijn. Het kan echter ook zijn dat het vermogen een goed rendement maakt in de B.V., terwijl dat in privé minder zou zijn of in ieder geval wordt het basisbedrag waar het rendement op gemaakt verminderd met de reeds betaalde belasting.

Dividenduitkering kan bij bankkredieten ervoor zorgen dat het te betalen rentepercentage omhoog gaat doordat er minder eigen vermogen is.

Een ander aspect is dat mogelijk het vermogen in box 3 kan toenemen. De belastingheffing daarover is een zeer ingewikkelde staffel geworden die niet meer simpel is uit te leggen. En een hogere box 3 kan weer invloed hebben op allerlei bijdrages voor zorgwoningen, verdeling van vermogen in nalatenschappen, wellicht zelfs toeslagen. En zo zijn er meer afwegingen te maken.

Het lijkt in eerste instantie dus een simpele rekensom of je wel of niet in 2019 alvast meer dividend moet gaan uitkeren. Laat u echter vooral adviseren in uw eigen situatie.

Wie klein is, kan tenslotte niet alles overzien. Maar wie slim is, kan wel van anderen gebruik maken die kunnen helpen.

Bina Schouwstra

Heeft u naar aanleiding van deze blog vragen, mail dan naar Bina Schouwstra (B.Schouwstra@krcvanelderen.nl).

Terug