Zorg voor een urenadministratie
Nieuws - 11 januari 2024

Zorg voor een urenadministratie


Het urencriterium is de sleutel tot vele fiscale tegemoetkomingen voor IB-ondernemers. Denk aan de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek, de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk en de meewerkaftrek.

1225 uur
Je moet aannemelijk maken dat je in een kalenderjaar ten minste 1.225 uur aan de onderneming hebt besteed. Als je geen startende ondernemer (meer) bent en je verricht naast het werk voor je onderneming nog andere werkzaamheden (in of buiten dienstbetrekking), dan moet je ook aannemelijk maken dat meer dan de helft van de voor werkzaamheden beschikbare tijd is besteed aan je onderneming.

Welke uren tellen mee voor het urencriterium?
Alle uren die je besteedt aan je onderneming tellen mee voor het urencriterium. Dit zijn dus niet alleen de uren die je in rekening brengt aan je klanten. Tijd die je bijvoorbeeld besteedt aan het maken van offertes, het bijhouden van je administratie of het maken van je zakelijke website, tel je mee voor het urencriterium. Je moet de hoeveelheid tijd die je aan je onderneming besteedt wel aannemelijk kunnen maken. Je kan dat bijvoorbeeld doen aan de hand van je agenda, offertes, urenbriefjes en facturen. Soms ben je wel beschikbaar voor je onderneming, maar verricht je geen werkzaamheden. Die uren tellen niet mee voor het urencriterium.

Hoogte zelfstandigenaftrek
In 2023 is de zelfstandigenaftrek € 5.030. De hoogte van de zelfstandigenaftrek de volgende jaren:
-  2024: € 3.750
-  2025: € 2.470
-  2026: € 1.200
-  2027: € 900

Hoogte startersaftrek
De startersaftrek blijft ongewijzigd en bedraagt in 2024 € 2.123. Je krijgt onder voorwaarden de startersaftrek maximaal 3 keer in de eerste 5 jaar dat je ondernemer bent.