Actueel
Zin en onzin van een Fiscale Eenheid vennootschapsbelasting

Zin en onzin van een Fiscale Eenheid vennootschapsbelasting

23 mei 2018
Categorie: Nieuws

Het aangaan van een fiscale eenheid heeft voor een moedermaatschappij tot gevolg dat zij gezamenlijk met haar dochtermaatschappij(en) één aangifte vennootschapsbelasting gaat doen. 

Een voordeel van de fiscale eenheid is dat de resultaten van de verschillende maatschappijen met elkaar gesaldeerd kunnen worden. Deze saldering vindt niet alleen binnen een boekjaar plaats (horizontale verliesverrekening), maar ook over de boekjaren heen (verticale verliesverrekening).

Als nadeel van de vorming van een fiscale eenheid kan worden genoemd dat de gevoegde maatschappijen gezamenlijk slechts één keer een beroep kunnen doen op de toepassing van de tariefsopstapjes. Zonder fiscale eenheid hadden de maatschappijen afzonderlijk een beroep kunnen doen op deze tariefsopstapjes.

Een ander nadeel van de fiscale eenheid is dat er door de toename van het investeringsvolume mogelijk geen recht meer kan bestaan op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

Bij de verbreking van een fiscale eenheid wordt het opgeofferde bedrag van een ontvoegde dochtermaatschappij gesteld op haar eigen vermogen verminderd met de toelaatbare fiscale reserves. Dit opgeofferde bedrag kan wel eens veel lager zijn dan het daadwerkelijk voor die dochtermaatschappij opgeofferde bedrag.

Een nadeel is ook de hoofdelijke aansprakelijkheid van de gevoegde maatschappijen voor de vennootschapsbelastingschuld van de gehele fiscale eenheid. Maatschappijen zijn dus niet aansprakelijk voor het gedeelte van de vennootschapsbelastingschuld dat ziet op de winst die zij zelf hebben behaald. Ook kan de ontvanger de belastingschulden en belastingvorderingen van gevoegde maatschappijen met elkaar verrekenen.

NB: er zijn meer voor- en nadelen. Raadpleeg altijd een adviseur wat in deze doorslaggevend is.

Terug

ONDERNEMERSUPDATE

arbeidsrecht, subsidies en belastingzaken
Wo. 12 juni | Hattem

Meer info en aanmelden