Actueel
Zijn voor een werkgever de kosten van een (computer) bril aftrekbaar

Zijn voor een werkgever de kosten van een (computer) bril aftrekbaar

18 januari 2017
Categorie: Nieuws

 

Een werkgever is op basis van de arbeidsomstandighedenregelgeving verplicht om zorg te dragen voor optimale werkomstandigheden voor het personeel.

Arbeidsomstandighedenwet

Een bijzondere verplichting op grond van de Arbeidsomstandighedenwet is dat werknemers die met beeldschermen werken, regelmatig in de gelegenheid moeten worden gesteld om een passend onderzoek van de ogen en het gezichtsvermogen te ondergaan. De kosten van dit onderzoek komen voor rekening van de werkgever. Wanneer de resultaten van dit onderzoek dit vereisen en normale oogcorrectiemiddelen niet kunnen worden gebruikt, dan moet de werkgever aan de betrokken werknemer een computerbril verstrekken. De kosten zijn - onder voorwaarden - aftrekbaar als bedrijfskosten.

Moet de bril op de werkplek blijven 

Onder de werkkostenregeling kan de waarde van de computerbril voor de loonheffingen op nihil worden gewaardeerd. De computerbril moet dan wel op de werkplek blijven. Indien de werknemer de computerbril voor privédoeleinden mag gebruiken, dan kan de computerbril alleen onbelast worden verstrekt als de bril voor tenminste 90% zakelijk gebruikt wordt.

Terug