Actueel
Zijn huurinkomsten in het geval u een deel van uw woning tijdelijk verhuurd al dan niet belast ?

Zijn huurinkomsten in het geval u een deel van uw woning tijdelijk verhuurd al dan niet belast ?

26 juni 2020
Categorie: Nieuws

U heeft een eigen woning en een daarbij behorend tuinhuisje. Dat tuinhuisje verhuurt u in een jaar tijdelijk en daarvoor ontvangt u huur. De vraag is dan of die huur belast is of niet.

In een procedure vond de inspecteur dat 70% van de huurinkomsten belast zijn. Er is immers sprake van een tuinhuisje die een aanhorigheid is van de eigen woning en dat regime dan ook volgt. En in de wet staat dan dat je 70% moet aangeven.

Belastingplichtige bevestigde weliswaar dat het regime van de eigen woning regeling van toepassing is, maar in die regeling is voor de voorwaarde van dat 70% criterium van belang dat de gehele woning tijdelijk wordt verhuurd. In zijn geval echter werd alleen het tuinhuisje verhuurd en daarvoor is er in de wet geen regeling opgenomen in de Wet IB 2001. In de oude wet IB’64 had het wel belast kunnen worden, maar die wet is vervangen door de Wet IB 2001 en in die overgang is de bepaling al dan niet bewust weggelaten. Zowel de rechtbank als het Hof hebben de zienswijze van belastingplichtige bevestigt.

De staatssecretaris is het er nog steeds niet mee eens en is in cassatie gegaan. Het woord is nu aan de Hoge Raad. De AG is het ook eens met de staatssecretaris en adviseert de HR hem daarin te steunen. De ratio van de eigen woning regeling is bedoeld om ook huurinkomsten wegens tijdelijke verhuur van delen van de eigen woning te belasten.

Terug