Actueel
Zijn aandelenopties voor uw personeel fiscaal aantrekkelijk

Zijn aandelenopties voor uw personeel fiscaal aantrekkelijk

8 juni 2018
Categorie: Nieuws

Een manier om personeel te belonen is om ze het recht te geven gedurende een bepaalde tijd of op een bepaald moment aandelen in uw bedrijf te kopen tegen een van tevoren vastgestelde prijs (= de zogenoemde uitoefenprijs). Dit wordt ook wel een call-optie genoemd.

In de praktijk komt het ook voor dat uiteindelijk de onderliggende aandelen geregeld niet worden geleverd, maar dat de waarde van de opties contant wordt afgerekend.

Wanneer ben je loonheffing verschuldigd ?
Niet op het moment dat het personeel deze optie krijgt, wordt dit gezien als loon, maar pas bij de uitoefening. Het belaste loon bestaat uit de waarde bij uitoefening minus het bedrag dat de werknemer er voor betaald heeft.

Is de verstrekking aftrekbaar van de winst ?
Bij de werkgever is het verschuldigde niet aftrekbaar van de fiscale winst. Daardoor is deze regeling fiscaal minder aantrekkelijk. Het toekennen van SAR's dan wel feitelijk aandelen ligt dan ook fiscaal meer voor de hand.

Terug