Actueel
Wwft richtlijn voor kopers en verkopers van goederen

Wwft richtlijn voor kopers en verkopers van goederen

7 oktober 2019
Categorie: Nieuws

Wwft staat voor de “Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme”. Deze wet heeft als doel om witwassen en de financiering van terrorisme te bestrijden.

Deze wet legt verplichtingen op aan:

 • Aan- en verkopers van goederen
 • Bemiddelaars bij aan- en verkoop van goederen
 • Makelaars en bemiddelaars in onroerende zaken
 • Taxateurs van onroerende zaken
 • Exploitanten van pandhuizen en domicilieverleners
 • Financiële instellingen
 • Vrije beroepsbeoefenaren, zoals notarissen, advocaten, accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren.

In dit artikel gaan we het hebben wat dit nou betekent voor de “aan- en verkopers van goederen”. De Belastingdienst heeft aan de hand van deze wet een leidraad gemaakt met richtlijnen. Hieronder is een korte samenvatting te vinden.

 1. Indien u te maken krijgt met een beroeps of bedrijfsmatige koop of verkoop van goederen waarbij de contante betaling € 10.000 of meer bedraagt. Hierbij maakt het niet uit of het bedrag in één keer betaald wordt of in delen/termijnen.
 2. Cliëntonderzoek dient uitgevoerd te worden. Dit cliëntenonderzoek moet bijdragen aan het herkennen en beheersen van de risico’s van de klant.
 3. U dient een risicobeoordeling te maken, deze is vormvrij. Echter dient uit de beoordeling te blijken dat u de risico’s in kaart heeft gebracht en dat het beleid en procedures adequaat heeft ingericht. Dit betreft een melding op subjectieve basis.
 4. Als er sprake is van een contante betaling die meer dan € 20.000 bedraagt dient u altijd een melding te doen. Dit betreft een melding op objectieve indicator.

De Wwft melding dient u te doen bij FIU-Nederland. Het bewijsstuk dat je de transactie hebt gemeld dien je te bewaren. Als het blijkt dat u geen cliëntenonderzoek heeft gedaan of melding, wordt dit gezien als een economisch delict. Dit kan een forse boete betekenen.

De gehele Wwft richtlijn voor kopers en verkopers van goederen kunt u hier lezen.

Terug