Wordt u gekort op uw AOW-uitkering?
Nieuws - 17 maart 2023

Wordt u gekort op uw AOW-uitkering?

U bouwt 2% AOW op voor elk jaar dat u verzekerd was voor de AOW. De opbouw begint 50 jaar voor uw AOW-leeftijd. U kunt AOW opbouwen tot uw AOW-leeftijd. Wie alle jaren voor de AOW verzekerd is geweest, krijgt de volledige AOW uitkering (100% dus). Voor het bedrag van de volledige AOW zie HIER.

AOW ingangsdatum hangt af van uw geboortedatum

Het moment waarop u AOW krijgt, hangt af van wanneer u geboren bent. Als u wilt weten wanneer u recht heeft op AOW, check dan de ingangsdatum HIER. Bent u geboren na 30 september 1961, dan is uw AOW-leeftijd nog niet bekend maar is minimaal 67 jaar en 3 maanden. Kijk ieder jaar in januari wat uw AOW-leeftijd is. De AOW-leeftijd is 5 jaar van tevoren bekend.

Enkele voorbeelden

1. Jan is geboren op 1 januari 1961. Dat houdt in dat hij vanaf 1 april 2028 AOW gaat krijgen. Als Jan alsdan alle jaren in Nederland heeft gewoond, heeft hij aldus vanaf zijn 17e gedurende 50 jaar AOW opgebouwd en krijgt dan volledige AOW.

2. Sandra is geboren op 1 juli 1956. Haar AOW-leeftijd is 66 jaar en 10 maanden. Sandra krijgt dus AOW vanaf 1 mei 2023. Ze kan AOW opbouwen gedurende de periode 1 mei 1973 tot 1 mei 2023. Sandra heeft echter 5 jaar in Frankrijk gewoond en in was in die periode dus niet AOW verzekerd. Dus zij wordt gekort met 10% en ontvangt dus geen volledige AOW, maar slechts 90%.

Vrijwillig AOW verzekeren

Gaat u buiten Nederland wonen of werken, dan wordt u voor ieder jaar 2% gekort. U kunt er voor kiezen zich vrijwillig te verzekeren. Dan bouwt u ook in die jaren AOW op en wordt u niet gekort. Voor meer informatie daarover klik HIER. Wilt u daarover meer weten, raadpleeg dan een van onze financieel planners.

Korting op uw AOW

Voor ieder jaar dat u in het buitenland heeft gewoond en dus niet vrijwillig AOW bent verzekerd, wordt u dus gekort op uw AOW.

Van een korting is ook sprake als men nalatig is geweest om de verschuldigde AOW-premie te betalen. Ook dan is de korting 2% voor ieder jaar dat hiervan sprake was. De Sociale Verzekeringsbank mag of moet iemand schuldig nalatig verklaren (en dus korten) als de ontvanger der Rijksbelastingen informatie aanlevert waaruit blijkt dat iemand na aanmaning, dwangbevel en invorderingsmaatregelen geen verhaalsmogelijkheden meer biedt en de niet betaalde aanslag(en) vier jaar en zes weken oud zijn.

En als men dan toch een deel betaalt, gaat dat in eerste instantie ten laste van de openstaande rente en invorderingskosten en pas als laatste de premies volksverzekeringen.

Wetsvoorstel afschaffen schuldig-nalatigregeling

De minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft onlangs een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer teneinde de schuldig-nalatigregeling af te schaffen (zie HIER). Het kabinet is van oordeel dat het wenselijk is om deze korting te laten vervallen teneinde de disproportionele effecten van burgers te voorkomen en de uitvoering te vereenvoudigen.