Wisselende debet- en creditstanden DGA
Nieuws - 5 februari 2024

Wisselende debet- en creditstanden DGA

Een rekening-courantverhouding tussen de DGA en diens BV is een onderlinge verhouding die wisselend debet- en creditstanden kent.

Zodra het een schuldvordering is van de DGA op diens BV, dan valt deze onder de zogenaamde TBS-regeling van Box 1.

Als de rekening-courantvordering omslaat in een schuld, 'verhuist' de rekening-courantverhouding van box 1 naar box 3.

Slaat de rekening-courantschuld weer om in een vordering, dan 'verhuist' de rekening-courantverhouding weer van box 3 naar box 1.

Goedkeuring staatssecretaris 

Ter vermindering van de administratieve lasten keurt de staatssecretaris het goed dat de DGA geen rente als resultaat in aanmerking hoeft te nemen omtrent de rekening-courantvordering als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

-          het saldo van de rekening-courantverhouding is gedurende het gehele kalenderjaar niet hoger dan € 17.500 positief en niet lager dan € 17.500 negatief;

-          bij de BV wordt geen rente in aanmerking genomen;

-          in het geval van een rekening-courantschuld wordt deze niet in box 3 als schuld in aanmerking genomen.

Uitwerking van deze goedkeuring

Als het hele jaar dus de rekening-courantverhouding de € 17.500 niet heeft overschreden, dan kan:

-          In de periode dat de DGA een vordering had op zijn BV er gewoon een zakelijke rente betaald worden door de BV aan de DGA en:

            o    de ontvangen rente is dan niet bij de DGA belast in Box 1,

            o    de betaalde rente is dan niet aftrekbaar van de winst van de BV.

-          In de periode dat de DGA een schuld had aan zijn BV er gewoon een zakelijke rente betaald worden door de DGA aan zijn BV en:

            o    de ontvangen rente is dan niet bij de BV belast,

            o    de schuld mag niet in Box 3 in aanmerking genomen worden door de DGA.

Voorbeeld

Stel de DGA heeft op enig moment dus een vordering op zijn BV van € 15.000 en de zakelijke renteafspraak is 6%, dan ontvangt de DGA dus in dat jaar € 900. De DGA heeft dan een TBS vordering en geeft als Resultaat Overige Werkzaamheden (ROW) aan € 900 ontvangen rente en vervolgens trekt hij er weer € 900 vanaf onder verwijzing naar dit besluit oftewel geeft hij per saldo niets aan, met uitzondering van de vordering zelf. Er is dus in Box 1 niets belast. En commercieel geeft de BV die betaalde rente van € 900 aan en in de fiscale positie van de BV als niet aftrekbaar bedrag.

Tot slot

Het is natuurlijk de vraag of dit allemaal past in de gedachte achter het besluit en dat is administratieve lastenverlichting. Is het niet de bedoeling om in dit soort gevallen helemaal geen rente te berekenen. Heb het er over met uw adviseur wat in deze usance is.