Actueel
Winst uit onderneming versus belastbaar loon

Winst uit onderneming versus belastbaar loon

22 juli 2019
Categorie: Nieuws

Is er sprake van een dienstbetrekking of is het winst uit onderneming. Dat zullen veel zzp’ers zich afvragen en ook opdrachtgevers zich afvragen. 

Over loon uit dienstbetrekking moet naast de loonheffing premies werknemersverzekeringen worden ingehouden. Als er sprake is van winst uit onderneming is dat niet het geval. 

Is er sprake van winst uit onderneming kan de ondernemer in kwestie nog aanspraak maken op een aantal ondernemingsfaciliteiten, terwijl dit bij loon uit dienstbetrekking niet mogelijk is. 

Om beide bronnen van inkomen te kunnen afbakenen, is de vraag naar de zelfstandigheid het meest onderscheidende criterium. Bij een dienstbetrekking staat iemand in een gezagsverhouding tot een ander. 

In de meeste gevallen is bij voorbaat duidelijk of er een gezagsverhouding bestaat. Het is niet relevant in hoeverre een werkgever gebruikmaakt van een aanwezige gezagsverhouding. Het feit dat de werkgever aanwijzingen en instructies kan geven, is al voldoende. 

Als de betrokkene slechts één opdrachtgever heeft, zal deze in het algemeen geen ondernemer zijn. Dat kan weer anders zijn als de betrokkene omvangrijke investeringen heeft gedaan dan wel anderzijds een uitzonderlijke kennis heeft die zijn opdrachtgever niet heeft. 

Reden te meer in dit soort gevallen een deskundige te raadplegen om de risico’s in kaart te brengen en te bespreken wat raadzaam is.

 

Terug